WTO-WASSERETTE U kunt uw geld maar één keer uitgeven. KOOP BIJ ONS het is uw voordeel AFWEZIG AFWEZIG AFWEZIG AFWEZIG een jongste bediende (vr.) 1f\obniette e.e.g. Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 1 juli 1966 10 Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze medewerker de heer JOCHEM VAN SCHUPPEN Directie Gebr. van Schuppen's Ritmeester Sigarenfabrieken N.V. Veenendaal, 27 juni 1966 GEVESTIGD: J. Schilperoort ARTS Kerkewijk 40 - Tel. 2134 JOCHEM VAN SCHUPPEN MARGARETHA VAN TRICHT A. ter Haar A. ter Haar-Buitenhuis Jochem van Schuppen le VEENENDAALSE POTAViBUio H. C. BUYS Mevr. Schoemaker Voor Uw linnen kast H. A. MEURS kinderarts Dr. S. T. Hey arts Tandarts A. v. d. Bosch Charlotte C. de Lange Schoonheids specialiste Woningruil Aangeboden Ik ben blij voor u en voor mij... VRAAG EN AANBOD Te koop en al voor 85,- contant kunt u in het bezit komen van zo'n pracht moby>ette bij REIN VEENENDAAL Te huur Diversen ongemeubi leerde KAMER lJ kunt het toch niet afroepen PAMILIEBERICHTEN Geheel onverwacht ging van ons heen, en nam de Here tot Zich, onze lieve Man en Vader op de leeftijd van 41 jaar H. van Schuppen-Pieneman Adrienne Wout Veenendaal, 27 juni 1966 Bergweg 66 De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op zaterdag 2 juli 's morgens om 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Veenendaal. Daaraan vooraf wordt een rouwdienst gehou den in de Petrakerk om 10.30 uur. Na de begrafenis bestaat er gelegenheid om in de aula deelneming te betuigen. Liever geen bloemen. In plaats van kaarten God nam zijn kind tot zich, onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder echtgenote van L. N. W. v. Yperen Jesaja 40 B. Bos-v. Yperen Veenendaal, Schrijverspark 44 De begrafenis heeft plaats gevonden woensdag 29 juni 1966 te Driebergen. Op 24 juli a.s. hopen onze geliefde ouders en de dag te hedenken dat zij 40 jaar in de echt zijn verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven en wij hen tot vreugde mogen zijn is de wens van hun dankbare kindei en. Kinderen en kleinkinderen Veenendaal, 28 juni 1966. Jan van Goyenstraat 10. Gelegenheid tot feliciteren op woensdag 13 juli a.s. in gebouw O C.B 's avonds na 7.30 uur. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan Bestuur en alle anderen die hebben mee geholpen om het ons zo aangenaam mogelijk te maken bij ons verblijf in Otterlo. welk door hen werd georganiseerd en ons aangeboden. Het was voor ons allen verrukkelijk De Chronische zieken DANKBETUIGING Daar het onmogelijk is, U allen persoonlijk te be danken voor de blijken van medeleven welke wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en het over lijden van mijn onvergetelijke man, onze vader en grootvader, PIETER BOS zeggen wij U langs deze weg hartelijk dank M. Bos-Middelhoven kinderen en kleinkinderen Veenendaal, juni 1966. Verlaat 4. DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van medeleven en deelneming, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder THERESIA HELENA TAKKEN-DE FLUITER betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: kinderen, behuwd- en kleinkinderen Veenendaal, 1 juli 1966 Zandstraat 167 Geheel onverwacht ging van ons heen, en nam de Here tot Zich, onze lieve Zoon, Broer, Zwager en Oom op de leeftijd van 41 jaar. Veenendaal: C. van Schuppen- van Leeuwen Dordrecht: J. C. Klomp van Schuppen J. J. Klomp Veenendaal: M. M. Budding- van Schuppen J. Budding C. W. v. Schuppen neven en nichten Veenendaal, 27 juni 1966 v. d. Duyn van Maasdamstraat 19 De teraardebestelling zal D.V. zaterdag 2 juli 1966 plaats vin den op de Algemene Begraafplaats te Vee nendaal. Daaraan vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Petrakerk om 10.30 uur. Na de begrafenis be staat er gelegenheid om in de aula deel neming te betuigen HASSELAARS BRANSTOFFENHANDEL INGANG PAULUS POTTERSTRAAT Dagelijks geopend van 8-20 uur. Tel. 2561 Superbenzine hoog octaangetal en smeermidde len (de bekende witte pomp) tegen verrassende prijzen. van A tot Z In ROTANMEUBELEN Tel (08385) 2938 Nieuweweg 79 VEENENDAAL De praktijk van Heilgymnast-masseur wordt van 2 juli t.e.m. 16 augustus waargenomen door Rembrandtlaan 15 a, Tel. 4060. Nieuwe patiënten daar afspreken. van 2-7 t.e.m. 17-7. DE KLOMP van 10 juli t.e.m. 4 aug Waarneming: Dr. J. H. Rademaker Ederveen en Dr Th. ter Velde Renswoude. Prima 2-persoons lakens gezoomd 6,25 Slopen met hotelsluiting 1,49 Mooie kwaliteit „Treffer" lakens en slopen 180 x 240 gezoomd 8,45 geborduurd 9,70 Slopen glad 2,05 geborduurd 3,10 Wit damast tafellakens 130 x 160 5,50 Mooie ontbijtlakens, flinke maat 4,25 Gebloemde „Vlisco" ontbijtlakens A keus 7,50 Grote sortering badhanddoeken A keus fabrikaat „Stork" 2,75 Keukendoeken 1,45 - 1,75 en donkere 1,85 3 grote donkere washandjes voor 1,25 Vaatdoeken, met foutje 4 voor 1, Interlock dames slips, alle maten 1,05 Interlock heren singlets 1,70 Gebleekte ,Sesa" heren singlets en slips 2,25 Ongebleekte herenhemden, met mouwtje maat 6-7-8 3,25 Ongebleekte lange heren onderbroeken maat 6-7-8 3,25 Stretch herenoverhemden grijs en bleu van 17,90 voor11,90 Heren werkhemden en week-end shirts, mooi goed 9,75 Tricot gestreepte jongensshirts van 3 tot 10 jaar 2,50 Eén persoons polyether bedden 37,50 - 47,50 - 57,75 Binnenvering bedden met volledige fabrieksg<*antie 1 persoons 49.95 2 persoons 79,— Extra mooi bed, met doorgestikt bovenblad, geen noppen l persoons 63,59 2 persoons 97,50 Divan bedden, slee model of op pootjes 27,50 Moderne kleuren blokdekens, 1 pers. 16.95 2 persoons 19,95 Auto-plaids, frisse ruit dessins slechts 13,95 tot 1 augustus Spoedgevallen worden waargenomen door aan wezige tandartsen tijdens hun spreekuur. RHENEN van 1 juli tot 1 augustus FABRIEKSKANTOOR vraagt liefst met diploma typen en enkele jaren Mulo of H.B.S. Sollicitaties aan Postbus 3, Veenendaal. Gevraagd werkster voor 3x2 uur per week Cafétaria „De Luifel". Kerkewijk 60, Veenen daal. Net meisje gevr. voor de huishouding van 14 16 jaar Valleistraat 105, Veenendaal Gevraagd vakantiehulp tus sen 11 en 30 juli. Werktijden van 8-14 uur en/of 17-11.30 uur. Pension „De Kloek", Bergweg 7. Amerongen. Tel. 1582. Gevr. werkster voor 1 mor gen of middag voor kleine winkel. Te bevr. H. v. d. Bosch, Geerseweg 42, Vee nendaal. Tel. 2730. (Vebotex) Gevr. net meisje in de huis houding voor halve dagen Voor direkt of na de vakan tie. Meerdere hulp aanwezig Mevr. C. T. Buddingh-Krui- denier, Kerkewijk 88. Vee nendaal. Pracht sortertng dames- en herenpyama's satijn flanel. Piet vaD Beek Emma laan 28. tel 2U39 Veenendaal De best uitgeruste tankwa gen en de beste haardbrand- olie bezorgt Jan Henken. Ko- ninginnelaan 37 te Veenen- Linnenkasten 1, 2 en 3 deurs. Kamer- en keukenkasten ook als bouwpakket. Vebotex, Ker kewijk 37. Veenendaal. Vooi plaatwerk en uitdeu ken Gebt Ploeg Overberg. Gevr. nette jongen. Meubel fabriek M. Boot, Radboutweg 9, Rhenen. Mals mager paardevlees 1,79; Te koop Vetpa G.S. 160 cc, vleeskrabbetjes 0.59; kook- !963- J. v. Goyenstraat 56, worst 1,75; schapevlees v.a. Veenendaal. tel. 3225. f 750.-. Te koop gevraagd speldjes. Dr. Colijnstr. 64. Veenendaal. 's Avonds na 6 uur. Wie wil woning ruilen a. d. Middellaan voor andere wo ning? Br. o. nr. 1265 a. h. bur. van dit blad. 1,25. Alles per 500 gram. Sla- Te koop heerlijke mesthanen gerij VAN RHEE, Valleistraat T. Jansen, Dijkstr. 138, Vee- 23, Veenendaal. nendaal. Tel. 3267. Te koop bergmeubel z.g.a.n. Billijke prijs. Jan Roeckplant- soen 32. dat een Mobylette nauwelijks of geen onder houd vraagt. Zo'n model E.E.G.? Daar hebt u geen omkijken naar. U hebt wel de lusten, maar niet de lasten van niet-trappen-comfort! Dat demonstreer ik u graag! Want ik sta er helemaal achter! I 1,50 pet advertentie t/m 10 woorden Rik woord meer 10 oent Te koop 8 mm filmcamera met ingebouwde belichtings meter en antiek spinnewiel. Te bevr. Ambachtstraat 16. Veenendaal. Te koop kinderwagen z.g.a.n. Billijke prijs. W. C. Beereman- straat 9. voor 399,- een volautomatische kaptein mobylettei Gortstraat 1 Veanandaai Talat 2456 Te koop een nestje prachtige Pekinezen. Valleistraat 23. tel. 3373, Veenendaal. Te koop i.g.st.z. Fiat 500 D, weinig gelopen. J. v. Goyen straat 40. Te koop z.g.a.n. 2 pers Engels ledikant. Schrijverspark 10 III. Na 6 uur. Te koop nieuwe aardappels. Veenendaalseweg 10. Fazante- rie de Klomp. Te koopt Chrysantenstekken in vele kleuren en voorgekiem- de dubbele knolbegonia's Vol op Salvias. Africana Petu nias. Geraniums, enz Hoofd weg 10. Ederveen, tel. 260 Te koop Sovin ideaalvorm jongenssandalen. Voor meer dan 1 zomer lopen. Schoenhandel schoenma kerij Valkenburg, Gortstr 25, teL 4372, VeenendMl Te koop kleine Herder, lief en erg waaks. Westersingel 137. Veenendaal. Te koop mooie Borgward sport Coupé in pr. st. Financiering desgewenst mogelijk. Ook ge negen te ruilen. Meidoornlaan 12, Bennekom. Te koop kinderwagen, hoog model. Bisschop Davidslaan 4a (bij Buurtlaan). Te koop een Ford-bestel met ruiten i.z.g.st., ingericht als ca ravan voor vakanjie. Telefoon 08385-3052. Te koop mooie kinderwagen. Westersingel 85, Véfenendaal. Te koop NSU 175 cc i.g.st. Dijkstraat 189, Veenendaal. Te koop klcinbeeld camera, 1 jaar o I, lens 3J^/45 mm. Te bevr Talmaplein 20, Veenen daal. Te koop Ford-Consul b.j. eind 1960, 4 cylinder, nieuwe ban den, geen olieverbruik, 1550. BMW 600 b.j. 1958 300.—. Schrijverspark 162, Veenendaal Te koop kolenconvector merk Jaarsma. kleur grijs, i. pr. st, 2 jaar oud. Te bevr. Populie renlaan 9. of tel. 4003, Veenen daal. Huis te koop a. d. Dijkstraat. Prijs 16.500.—. Te bevr. Schrijverspark 6 I. Te koop wegens aanschaf van automatische wasmachine: een wasmachine met verwarming, wringer en centrifuge. Na 7 uur. Larikslaan 11. Tropische vissen te koop El- gen kweek Levend vtsvoer •erkrijgbaai Nijverheidslaan «i Veenendaal Te koop z.g.a.n wascombinatie met verw. van 798,— nu f 450,—; Erres wascombinatie met verw. van 800,— nu f 450,; Miele wascombinatie m. verw. nu 350,z.g.a.n. cen trifuge v. 198,nu 100, Miele centrifuge van 198, nu 98.Miele grote emaille kuip met electr. wringer 150; z.g.a.n. langzaamwasser met wringer 175.langzaamwas ser met wringer 125.z.g. a.n. emaille wasfornuis 100 Itr f 150.Erres wasmachine 100,z.g.a.n. wasfornuis op aardgas of butagas 90 Itr 100; z.g.a.n. Philips teakhouten radio van 228.nu 100,stof zuigers vanaf 40.Wilhel- minastraat 53, tel. 3573, Vee nendaal. Te koop bij Amerongen in de prachtige natuur aan de Neder- rijn te Eek en Wiel nog enige ééngezinswoningen, door de ar- chitekt fraai aangepast aan de landelijke omgeving. Aange naam leefbare situering in eni ge vrijstaande blokjes. Zonodig met slechts 3600.eigen geld: geen overdrachtskosten. Koop prijzen vanaf 29.600,In dit plan nog enige woningen met premie, d.w.z. pl.m. 1500. ten gunste van de koper. Even eens nog enige woningen met c.v. vanaf 36.500.Garages beschikbaar. Inl. na tel. afspr. 02959-31392-11278. na 17.30 u. 020-123123. Te koop Batavus bromfiets bj. 1966. Na 6 uur. Bij B. Hei kamp, Korenbloemstraat 2 I, ('t Hoorntje). Veenendaal. Te koop 7 beste biggen. Be nedeneind 14, Veenendaal. Te koop Ford Versailles 1958 Keuring toegestaan. 4 Opel- banden, radio met pick-up en 20 platen. Boeken voor 2de klas HBS. W. Schoeman, Dr. de Visserstraat 8, Veenéndaal Te koop te Rhenen: helft van dubbel woonhuis, vrije ves tiging. Te bevr. Pr. Bern- hardstraat 30 of tel. 08370- 4351. Te koop 500 roede hooigras. J. Lagerwey, Prattenburg 424, Rhenen. Te koop mooi fornuis -e- schikt voor aardgas f 125, en comfoor 2-pits f 35. wordt gratis aangesloten. Te vens mahoniehouten kabinet orgel. Billijke prijs. Patrimo niumlaan 124, Veenendaal. Te koop Fiat 600, dec. 1961, i.z.g.st. Te bevr. Van Hogen- dorpstraat 27, Veenendaal. Tel. 3309. Alleen vrijdag avond. Te koop Opel-Rekord, bj. 1960. Zeer mooi en gaaf met veiligheidsriemen en open dak. Te bevr. Cuneraweg 415. Bij ziekenhuis. Te koop 2 pers. opklapbed met ombouw. Bergweg 58. Tel. 3964. Te koop wandelwagens vér beneden winkelprijs v.a. f 42,- f 55,50. Pracht wagentje f 65,50 enz. G. v. d. Garde Kinderwagenhuis. Cunera weg 328. Bij 't Julianazieken- huis. Rhenen-Veenendaal. Tel. 08385-3338. Te koop platenwisselaar. Fluitersstraat 36, Veenendaal Te koop badstofsweaters in fris streepdessin f 9,75. La kens van zelfstrijkende ka toen 160 x 245, f 5,Spij kerbroeken vanaf f7,50. Da ve Berrybroeken v.a. f 19.95. Van Ingen, Gelderland 7. tel. 4033, Veenendaal. Te huur aangeboden. Te huur nog enkele riante flats te Vee nendaal. Binnenkort te betrek ken. Direkt bereikbaar aan de 4-baanssnelweg Amsterdam Utrecht-Arnhem-Oberhausen. Zeer representatief entree. Alle wooncomfort als: c.v.. met effi ciënt verbruik door speciaal syst., lift, termopanebegla- zing, boiler van 80 I. electrisch kookapparatuur. met oven. Ex clusieve afwerking zoals o.m. mozaïek- en colofiorvloeren. dekoratieve binnenbeglazing etc. Elke flat heeft a. d. zon zijde een eigen balkon van bij zonder grote afmeting. Huur prijs vanaf 299.p. mnd. Inl. na tel afspraak 02959-31392- 11278. na 17.30 uur 020-123123. Naai W Hootsen voor vak werk Speciaal ingericht voor het slijpen van grasmachines. Tevens bet adres voor al uw laswerk Aart de Gelderstr. 17 Veenendaal Tel 4289 Eeo flinke voorraad meube len waarvan véél als nieuw vindt u steeds tegen zeer la ge prijzen in het Veense Ver koophuis. Hoogstraat 30. teL 2209 Vooi uw oliehaard Esso pe troleum van R van Mourik, rel (083771-301 te Eist (U Sandalen voor heel het ge zin. Voordelige prijzen. Haast u Schoenhandel schoenmakerij Valkenburg, Gortstraat 25, tel. 4372, Veenendaal. Voor autoplaatwerk naar Jaap Admiraal. Middel- buurtseweg 34 a, Veenen daal. Tel. 2870. Tc huur gevraagd. Kleuterleid ster zoekt kamer met kookge legenheid te Veenendaal. Br. nr. 1263 a h bur v d blad Net meisje zoekt betrekking voor dag en nacht. Br. o. nr 1266 a u »»'- v hlad. Voor verhuui van stoelen, dissen, glas- en aardewerk naar J Kool, Holleweg 3 telef 2463 Alles prima ma teriaal er gratis thuisbe zorgd Een goede, gebruikte bromfiets koopt men bij Rein Veenendaal. Twee Kaptein Mobylettes bj. 1963; Berini M 21 de Luxe; Ba tavus combi 2 versn., bj. 1962: Batavus Whippet, bj. 1965, 3 versn.; 3 Solex-oto's, bj. 1963, '64 en '65. Gortstraat 1, telef. 2456, Veenendaal. Vooi tekenbehoeften en schü- dersbenodigdheden naar E. A. v. d Broek. Hoofdstraat ••>2. Veenendaal Vooi paraplureparatie Ackerman. Klaas Katerstraat 109, Veenendaal Laat uw schoorsteen vegen door Schoonmaakbedrijf G. v. Barneveld, Boslaan 62. Vee nendaal, tel. 3303. Gazonmaaier! Uw grasmachine wordt bij ons vakkundig ge slepen. Hado, Dijkstraat 178, Veenendaal. Tel. 4006. Toilettafels: hangende en staande, vanaf 58,Vebo tex, Kerkewijk 37. Veenendaal. Plastic golfplaten! Nu reeds verkrijgbaar vanaf 16,— per m* Fa K v d Brink Zn„ Cuneraweg 326 hoek Brin- kersteeg Telef (08385) 2616 Goed nieuws over prettig werk voor vrouwen en meisjes. Inl. bij de perso neelsafdeling Confectie In dustrie van Schuppen N.V., Vijgendam 13, Veenendaal. Nog enkele bankstellen vanaf 395.—. Vebotex, Kerkewijk 37, Veenendaal. Heerlijk Ca.su t a ys m ver pakking, die enkele uren goed blijft. Iets bijzonders. Alleen verkoop Veenendaal. Cafetaria Het Grote Dorp, Hoofdstraat 109 Tel 2258. Te koop kinderwagens, "cht beschadigd, Van Werven, hoog model. Wagens van nor maal f 280,nu let op f 198,- Alleen bij v. d. Garde's Kin derwagenhuis, Cuneraweg 328. Bij 't Julianaziekenhuis. Rhenen-Veenendaal. 08385- 3338. Te koop 5 a 6 pers. Bunga low, nieuw model (zeer be kend merk) f 395,Van In- gen, Gelderland 7, Veenen daal. (te bezichtigen op otze show, boven bij bandenhan- del J. de Ruiter). Te koop Opel-Rekord 1964. 50.000 km. gelopen; Opel-Re kord 1963, 4-deurs, schuifdak 40.000 km gelopen. Als nieuw; Citroën-Ami 6, b.j 1964; Daf 750, bj. 1963, 25.000 km. gelopen; Trabant 1963, 20.000 km gelopen; Opel- Caravan 1960 i.g.st. Renault R 8 1963; Vauxhall-Cresta 1961. Garantie-inruilen- fi nancieren. Brinkman en Co.. Rhenen. Tel. 08376-2329. Te koop huisorgel, i.pr.st. mooie klank en moderne kast. Eikenlaan 6. Rhenen. Te koop boerenkoolplanten. Te bevr Hoofdweg 108, Ederveen. Te koop een Ford-Anglia bj. 1960. Te bevr. Renswoudse- weg 9, Ederveen. Te koop bromfiets merk Ba tavus Whippet, 3 versn. b.j. '64 in z.g.st. Driftweg 7. Eist (Utr.) Te koop 2 tomen beste biggen. Gelders Benedeneind 7, Vee- nndaal. Te koop Ziindapp bromf., bj. 1964. met All Risk verzekering. Zaterdag na 9 uur. Nieuweweg 92, Veenendaal. Te koop Engelse couch met sprei en sluimerrol, breedte 1.10 m. Te bevr. vrijdagavond tussen 7 en 9 uur J G. Sand- brinkstraat 1 bis, bij Post kantoor, Veenendaal. Te koop Sparta bromfiets, 2 versn. Rozenstraat 54 Vee nendaal Te koop inruilnaaimachii o.a. Pracht Singer, electr. in koffer let op f 150,Pfaff in nieuwe salonkast f 150. Singer handnaaimachine in koffer f 85,—. Op deze ma chines krijgt u 3 jaar garan tie. G. v. d. Garde, Naaima chinehuis, Cuneraweg 328 Bij 't Julianaziekenhuis. Rhenen- Veenendaal. Tel. 08385-3338 Volkswagen te koop, bj. 1956 Te bevr. C. van Burken, Barneveldsestraat 22. Rens woude. Gehuwde dame, 25 jr., i. b. v. dipl. Mulo, typen en boekhou den. enkele jaren kantoorerva ring. zoekt een haar passende werkkring in Veenendaal of omgeving. Mevr. E. Tieman. Schrijverspark 133 I, Veenen daal. Ruiterdemonstratie door een landelijke rijvereniging ..De Valouwe" te Ede op zaterdag 15 juli op weiland ten zuiden van Proosdijweg 16. Dressuur- springen, tuigpaarden en heng sten. Aanvang half acht. 1 ha parkeerruimte. Uw vakantieinkopen doet u na tuurlijk bij Huize Chic. Altijd apart, altijd goed. altijd voor delig. Huize Chic. Patrimonium laan 13. Grote sortering bedden, o.a. Dracacel, vindt U bij Nic. v. Leeuwen, Achterkerkstraat 65. Klavarscribo. Boeken, bladmu ziek en lessen voor orgel, piano, gitaar enz Muziekhandel A. v. d. Weerd. Beatrixstr. 60. Vee nendaal. tel 2102. Tafelkleden, recht en rond, vanaf 6.50. Vebotex, Kerke wijk 37, Veenendaal. Opgelel Uw adres vooi de kens en een bed Piet van Beek Emmalaan 28 tel 2039, Veenendaal Plastic vloertegels voor kamer en keuken enz. vanaf 6.55 p, mJ. IJzersterk. Vebotex, Ker kewijk 37. Veenendaal. Batterijen eD noortoestellen. Melis Optiek Hoofdstraat 51, tel 3184 Veenendaal Lijsten voor tekeningen di ploma's schilderstukken enz. E A v d Broek Hoofdstr. 52 Veenendaal Tel 217 Voor beter spuitwerk Fa. Jaap Admiraal. Middel- buurtseweg 34 a, Veenen daal. Tel. 2870. Bureaux. Keuze uit 10 soorten. Ook als bouwpakket. Vebotex, Kerkewijk 37. Veenendaal. Voor alle soorten vloerbedek king Nic. v. Leeuwen. Achter- kerkstraat 65. Wilt u tijdens uw vakantie wat knutselen? Voor alle houtsoor ten. hard en zacht board, ge reedschappen en verfwaren naar „De Houtspecialist". Ook grote collectie modelbouw van vliegtuigen en scheepsmodellen. Patrimoniunlaan 55. tel. 3520. Eenpers. bedden vanaf 44, Nic. v. Leeuwen, Achterkerk straat 65. Voor een goede mondharmoni- ka (uitsluitend Hohner), dus de besten, naar Muziekhandel A. v. d. Weerd. Beatrixstraat 60, Veenendaal. tel. 2102. Kent u reeds de INCA-Iipstick, -gezichtspoeder en -ookmake up? Vraag gratis advies bij Braber's Drogisterij en Par fumerie, Schrijverspark 75. Te koop 2 jonge Pinchers. J Rijkse. Molenweg 14. Ach terberg. Te koop Flat 600 Multiply, bj. 1961. Esdoornlaan 10 Bennekom. Te koop Renault-Dauphine, b.j. 1965 Mulderslaan 34. tel 3294 Veenendaal Te koop Fiat 600. Te bevr Mulderslaan 87, Veenendaal. Te koop i.pr.st. v 2 C.V. Pr Bernhardlaan 108 Veenen daal Te koop rode trosbessen 4,- per kist T. Berkhof. F.an- seweg 126. Eist. Te koop aangeb D.K.W. Jr. de luxe. bj 1962. Pracht wa gen W C Beeremanstraat 18. Veenendaal Te koop weidehooi, luzerne- hooi. dijkhooi. Gerritse's fou- rages Ederveen. Tel. 298. Gevr?agH Gevraagd hulp in dc huishou ding voor halve dagen. Aanmel den Achterbergsestraatweg 4a. Rhenen. Diepeveen Tricot nabij De Klomp te Veenendaal vraagt nette meisjes voor leuk werk. dat goed betaald wordt. Je leert wat, waar je later altijd wat aan hebt. Kom geheel vrijblijvend eens praten. Gevraagd door jongeman net kosthuis. Br. nr. 1262 bur. v. d. blad laloeziën en zonneschermen 20 korting, in bouwpakket uitvoering 30 korting E. v. Ooijik, Ernst Casimirlaan 63. Ede. i u htdrukken en fotokopië ren Artlfoto Hoofdstraat 84 Veenendaal Heerlijk zitten onze Lvcra bustehouders, step-ins en corselets De nieuwste mo dellen Piel van Beek Em malaan 28 telef 2039 Vee nendaal Bruikbaar (jzei Platen rij platen balken pijpen enz Uw voordeel Metaalhandel Heuvelman voorh Van Djjk NS-emplacement en Diikstr 85 Veenendaal Ladders en Happen vooi de vakman direct uit voorraad. Fa Zimmerman Zn Sand- brinkstr 1 telef 2261 Vee nendaal Elektr. glasventilatoren voor keuken of huiskamer. Vermogen 630 m* per uur f 59,Glasventilatoren z. motor speciaal voor de huiskamer of slaapkamer f 39.50. Fa. Zimmerman Zoon, Sandbrinkstraat 1, telefoon 2261. Golfplaten! Gegalvaniseerd en plastic golfplaten voor 1 dakbedekking, windscherm, decor, tuinschutting enz. Plastic goten met afvoer pijpen en alle hulpstukken. Nieuw, mooi en de prijs valt mee. Heuvelman Metaalhan del, voorheen Van Dijk, Dijk- i straat 85, Veenendaal. Kapstokhaken in 20 verschil lende soorten. Vebotex, Kerke wijk 37. Veenendaal. Juffrouw vraagt mei gebruik van KEUKEN. Brieven aan Hoofdstraat 87. Tel. 2961. Uw rijbewijs wordt wer kelijkheid als u dooi ons wordt opgeleid Volkswa genrijschool Van Capelle- veen. Contact-adres voor Veenendaal en omgeving G. v. d. Scheur. Dijkstraat 59, Veenendaal Tel Wa- geningen 08370-3593 Wanneet u de gut-de hoe danigheden van uw artike len ondei de aandacht van hel kopend Dubliek wilt brengen Daarv<hu staat ..De Vallei" te uwer beschikking Dit nieuwsblad wordt doordat het plaatselijk en regionaal lieuws brengt niet ge le/en maat ..gespeld' Van A tot Z in die sfeer genieten ook uw adverten ties een bijzondere belang stelling De resultater be wijzen dat Adverteeri dus In De Vallei Het blad met verreweg de grootste op laag

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 10