GVVV - Volendam GRATIS VAKANTIEREIS VAN DER KOLK VEENENDAAL N.V. A.s. zaterdag wordt een druk bezette voetbaldag VZC dames bleven „Tiel" de baas (2-0) Oude DOS-garde verslagen door jubilerend Renswoude Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Joh. v. d. Pol uit Overberg behaalde in twee jaar tijd ULO-diploma HORLOGERIE VAN MANEN Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 1 juli 1966 2 Vriendschapstoernooi start, Candia '66 toont zich aan publiek, GVVV en v.v. Veenendaal krijgen gasten van verre Exp. VAN ECK E.V.E. WATERPOLO Gevonden eri verloren REIN KOK's WATERPOLO VZC-2 kan overwinningen reeks voortzetten tegen Vahalis-2 fa. J. F. Tak Doktoren- en Apothekersdiensten Ingekomen en vertrokken MARKTBERICHTEN Permanent FORD-show in showroom As ze daar in 'et Veen nog meer water weg leggen te zuigen dan kommen we hier op de langen duur zo dreug te zit ten as Sinterklaas z'n gat, zei ons van de week Teus de Kneuter, de enigszins met ons bevriende agrariër by wie we op een mooie zomerdag 'es graag aan willen wippen. Ik zit hier nogal hoog, vervolgde Teus, en dan kun je ieder druppeltje goed ge bruiken, maar dat zullen ze je met al die kunstmatige sloten en vaarten straks ok nog afpikken. Je praat wel naar dat je verstand hebt, was Bram z'n antwoord. Ik geloof d'r helemaal niks van. Man je mot irregeren. Nou je 't zeit, haakte Teus in, dat woord heb ik ok 'es een wijsneus van ik meen de waterstaat horen gebruiken. Die kon 'et ok op pampier allemaal heel fijn uittekenen. Hier een slootjie en daar een gruppel, maar water, ho maar. Ik dreineer waar ik maar kan, maar twee dagen dreug weer en ik zie meer geel dan greun veur m'n ogen. Zoveel onwijsheid kan ik niet pruimen, zei Bram. Dus jij wou zeggen dat die paar slingertjes water in 't Stadspark jou droog leggen Da's misschien overdreven, zei Teus, maar waar is het allemaal goed veur (en toen kwam de boer z'n aap uit de mouw)Goeie bouwgrond om straks minsen op te laten wandelen en eendjies te laten voeren. As ze de grond nou veur huizen bestemmen, leuk vin ik dat ok nog gien eens, maar dan zeg ik: alla. Ze motten toch ok erges wonen. .Maar veur een park. Ik kan het nut er niet van inzien. En diezelfde parkiesminsies mar brommen as de artikelen van de boerengrond de hoogte in gaan. Zo zuuchies an komt Teus tegen een stad an te wonen en dat vin ik een nare gedachte. Bram opperde nog, dat Teus wat af stand wou houden tussen een mens en een boer en dat ie kwaad zou worden as we zouden zeggen dat een boer nooit een mens zou worden. Je begrijpt best wat ik bedoel, zei Teus een tikkeltje vinnig. Een boer moet uit de voeten kunnen. En een stadsmens ook, vulde Bram aan. Laat ze dan maar de Hel in gaan met die sijsiesbekijker, vond Teus. Dat is een wandelgebied dat zo maar veur et op scheppen leit, bij wijze van spreken, maar daar mag een groepie veur den eerste en ok de leste keer in kommen. Om het ongediertje niet te storen. En hullie de spreeuwen mar een rustig plekkie geven om straks bij Teus de spullen van het land te vreten. De boerestand is vandaag den dag bij gien mins meer in tel. We wezen Teus tenslotte nog op onze regelmatige belangstelling voor z'n be doening. Een bewijs, dat wij in ieder ge val de boerenstand nog in ere houden. Gaan jullie mar een zooitjie van 'et een of ander uit de hof bij moeder-de- vrouw halen, want daar kommen jullie stadsminsen veur en anders niks. Wat we hebben gedaan. We zullen Teus wel nooit helemaal begrijpen. Wout Blauwkous. GVVVVolendam. Op 10 maart j.l. bracht de wedstrijd Her mes DVSVolendam door het slechte weer bitter weinig op. De wedstrijd was door het jeugdbestuur van GVVV ten bate van de jeugd georganiseerd. Het werd een financiële de sportieve ontspanning voor iedereen imidget-golfpark GREBBEBERG.rhenen lilOuwthliub Dieranpark IMIDGET-GOLFBA AN EDE-CENTRUM tegenover hel station naast het zwembad aan de Bennekomseweg 15 dagalijki gaopand van 10-22 uur GESLAAGD Aan het Christelijk Lyceum te Veenendaal slaagden de navolgende kandikaten. Voor het diploma gymnasium A: Roel Augusteijn, Veenendaal: Henny van Beusichem, Echteld; Léon Cornelissen, Rhe- nen; Wout van Laar, Rhenen: Jeannet Mole naar, Ede; Piet Molenaar. Lunteren: Loes de Wijs, Scherpenzeel. Voor het diplima gymnasium B: Jacob van Balen, Veenendaal: Conny van den Dikkenberg, Veenendaal: Frank van der Meulen, Wageningen; Kees Nederlof, Wou denberg: Ab van de Vliert, Woudenberg; Geertje van Zanten, Veenendaal. Voor het diploma M.M.S.: Lineke Enserink, Ede: Diny de Haas, Vee nendaal: Henriëtte Inkenhaag, Scherpenzeel: Bettie Jansen, Veenendaal; Iris Meulenbeld, Veenendaal; Anneke van Os, Rhenen: Ans van Schuppen, Veenendaal; Bianca Verschu ren, Veenendaal: Trudi de Vos, Veenendaal. Het komende weekend zal het door de Veenendaalse scheidsrechters georganiseerde Vriendschapstournooi beginnen. De opbrengst is, zoals bijna iedereen langzamerhand zal weten, voor de Tocht Ouden van Dagen. Twee wedstrijden staan zaterdag op het pro gramma. Merinos krijgt om 2 uur SVP als tegenstander, terwijl om 4 uur Unitas en Xulan het met elkaar moeten uitvechten. De week daarop worden weer 180 min. gevoetbald en daarna zal er wegens de vakanties een rust van ongeveer een maand volgen. Candia '66 zal zich zaterdag voor het eerst sinds de oprichting aan het publiek tonen en men zal kunnen zien wat de combinatie van Rhenus- en Sportclubspelers zal gaan uit richten tegen een elftal van Velox. V.v. Veenendaal krijgt de jaarlijks terugkomende seniorenelftallen van Castrop-Rauxcl uit Duitsland op bezoek. Dit geldt als een tegenbezoek, want ieder jaar gaan de Veenendaal- junioren naar het door genoemde club georganiseerde internationale jeugdtournooi in Castrop. GVVV ontvangt de sportieve Volendammers, die weliswaar niet van zover komen, maar stellig evenveel voetbalkwaliteiten bezitten als de Duitsers. MerinosSVP. Dit is de eerste „vriendschapswedstrijd". Aan het tournooi zouden alleen ploegen van de afd. Utrecht meedoen. Merinos promo veerde echter naar de KNVB, maar dit be tekende geen bezwaar voor de organisatoren en zo zal Merinos toch meedoen. Het houdt natuurlijk wel in dat de lager geklasseerde ploegen hun uiterste best zullen doen om een KNVB-ploeg te verslaan en daarom kan Me rinos bij voorbaat op sterke tegenstand reke nen. UnitasKulan. Ook deze tweede wedstrijd in het kader van het vriendschapstournooi zal op het NSVS-veld gespeeld worden. Unitas verkeer de in de competitie in een moeilijke positie. De ploeg verdiende niet te degraderen en kwam door een noodcompetitie automatisch i veilig te staan. Kulan daarentegen werd on- j geslagen kampioen en het zal dus ook bij deze wedstrijd gaan spannen: wat doet een bijna gedegradeerd elftal tegen een ongesla gen kampioen? I Candia '66Velox. Om 2 uur komt het nieuwe elftal van Rhenen in het veVL Datgene waar in Vee nendaal wanhopig naar wordt verlangd, na melijk fuseren, kwam in Rhenen tot stand. Sportclub Rhenen en Rhenus smolten samen en zullen met versterkte krachten de komende tegenstanders opwachten, ledereen is dus be nieuwd naar de verrichtingen van de samen gestelde ploeg. Het sterke Velox uit Utrecht heeft men maar direkt als tegenstander ge kozen. VeenendaalCastrop Rauxel. Ongeveer 500 kilometer moeten de eerste twee seniorenelftallen van Castrop-Rauxel over de autobanen afleggen om in Veenen daal te komen. Zatei Jagmiddag om half drie speelt het tweede elftal van v.v. Veenendaal tegen het tweede van de Duitsers, terwijl om half vijf Veenendaal I tegen Castrop Rauxel I aantreedt. Castrop Rauxel is een stad van ongeveer 100.000 inwoners en het elftal met de gelijke naam is één van de topploegen. Dat zegt natuurlijk genoeg over de kracht. De juiste weg voor al uw vervoer naar: AMSTERDAM - UTRECHT - ARNHEM AMERSFOORT - HILVERSUM - 't GOOI Nijverheidslaan 1 3 Tel 4067 Veenendaal Ondanks het feit dat de dames van VZC woensdagavond j.l. twee vaste speel sters moesten missen in de strijd tegen Tiel, werd het heel verrassend toch noch een fraaie 2-0 overwinning op een team dat mede boven aan de ranglijst prijkte. Het water in het Bergbad was bijzonder koud en haalde nauwelijks de 16 graden. Door de zaken tactisch aan te pakken door onder meer de Tielse dames zo ver mogelijk van de VZC veste te houden konden de twee punten wor den thuis gehouden zodat dit VZC team nog ongeslagen aan de kop van de ranglijst prijkt. MOEILIJKE WEDSTRIJD. De verwachtingen waren niet hoop vol gestemd in deze strijd tegen de fel- - tt lie ,Tiel"-formatie. Goalgetster Joan strop, maar Volendam toonde /en spor-j f Haas tieve club en beloofde tegen GVVV te ko- nl t van de tii zijn Jet de men spelen. Zaterdag 2 iuli is het zover. I 1 J GVW zal deze wedstrijd benutten m rond kracht van VZC behoorlijk terug bracht. dames vochten echter van de routiniers-gastsspelers G. v. d. Weerdhof meet af aan fe, om de baL De tactiek en Wim Bleijenberg een aantal GVVV-ers te proberen. A.S. ZATERDAG AANVANG 2.30 UUR SPORTPARK PANHUIS DVSAStormvogels. DVSA vertrekt zaterdag weer naar Wilnis om aldaar het tournooi om de Stormvogel beker voort te zetten. Om half drie noet DVSA in de halve finale tegen Stormvogels het veld in en de Amerongers zullen zich zeker tot het uiterste inspannen om de beker in hun bezit te krijgen. DAMNIEUWS VEENENDAALS DAMMER NUMERO EEN OP KOMST Iedere speler van de VDC moet 21 partijen dammen. Daar zijn er nu gemiddeld ongeveer 18 van achter de rug. Kanshebbrs op de titel zijn v. d. Brandhof (29 punten uit 19 par tijen), v. d. Vliert (27 uit 18), Vermeer (26 uit 17) en E. de Kleuver (26 uit 18). Opvallend waren de verliespartijen van en kele kanshebbers op 27 juni j.l. Daar de be langrijke partij tussen v. d. Brandhof en v. d. Vliert nog gespeeld moet worden, maakt van zelfsprekend Vermeer een prachtige kans op de titel. Woensdag j.l. versloeg het jubilerende Renswoude de DOS-veteranen op overtuigende wijze en wel met 83. Vóór de wedstrijd werd de vele jaren lid zijnde T. Hardeman ge huldigd cn weth. J. T. Wollcswinkel sprak de hoop uit dat de v.v. Renswoude nog vele jaren de sportieve plaats van thans zon innemen. De muziekvereniging Ons Genoegen mar cheerde met genoegen het veld af om de 22 balverliefden de vrije ruimte te geven. om Tiel zo ver mogelijk van het doel te houden lukte bijzonder goed en de voorhoede van VZC r, g tot tweemaal toe kans het vijandelijk doel te vinden.. In de eerste helft bleek al snel dat het een moeilijke strijd zou worden. Het te koude water gaf weinig gelegenheid de dames los te ma^en. Het spel golfde aanvankelijk wat op en neer met VZC iets meer in de aanval. Jantien Imbos bemachtigde de bal, zwom .angs haar bewaakster en scoorde 1-0 voor VZC. De achterhoede van V 3C had het zwaar te verduren maar echt in moeilijkhe den kwam het niet. Na de heel korte rust (vanwege de koude) hetzelfde beeld. Coby van de Bosch en Jantien Imbosch moesten diverse malen ver te rug komen om de bal te halen. In de achterhoede bewaakten Janneke van de Meer, Annemarie Lochtenberg en Irma van de Bosch hun tegenstanders zo konsekwent dat Tiel vrijwel niet tot ge vaarlijke schoten kon komen. Keepster Wil Drost kreeg het dan ook niet moei lijk en wat zij deed gebeurde afdoen de. Ver in de tweede helft kreeg Jan tien Imbos de bal weer even vrij op de hand op ongevee. acht meter van het Tiel-doel en haar schot betekende 2-0 voor VZC. Niet lang hierna floot de scheidsrechter voor de laatste maal zn had VZC wederom een fraaie zege ge boekt, zij het heel onverwacht. Door deze overwinning blijft het dames-ze vental van VZC ongeslagen en heeft het redelijke vooruitzichten de nog res terende twee wedstrijden met winst of met een gelijk spel te beëindigen het- DOS kwam met een gewijzigd elftal in het veld en kreeg het direkt al zwaar te verduren, want in de eerste minuten schoot C. Vink tegen de lat. Na een kwartier moest DOS er aan: J. Diteweg werkte de van de paal terug springende bal achter de 55-jarige DOS- goalie. De Lang. In de 25ste minuut schoot J. Veldhuizen zijn ploeg naar 20. In de rust marcheerde het muziekkorps Ons Genoegen trots over het veld. Na rust maakte een DOS-veteraan er 30 van, want hi) plaatste de bal afgemeten in eigen doe! .Renswoude ging nu het tempo nog wat opvoeren en toen moesten de DOS-vete- ranen het jonge bloed laten gaan Renswoude voerde de score tot 60 op, maar dat werd een tweetal oudjes gortig: v. Basten en v. d. Bogerd wrongen zich door de verdediging been en maakten er 61 van. C. Vink ging er daarna nog een keer vandoor en liet de zevende aantekenen. Maar ook Van Basten was er toen nog en hij liet het tweede tegen- RHENEN Gevonden: geel speelgoedhondje, dou blé armband, sleuteltje, zwarte heren- parapluie, oorbel met gekleurd steen tje, lichtgrijzen regenjas, zilveren arm band, groene pet. Verloren: gouden oorbel, 2 klossen perstouw, groene herenfiets, verzeke ringsbewijs en machtiging voor post kantoor, lipssleutel met ring, blauw windjack met rood geruite voering, bruine herenportemonnaie inhoudende 70,bruine herenportemonnaie in houdende f 31,twee sleuteltjes en 2 zegels vakvereniging. AMERONGEN Gevonden: zwarte ballpoint; blauw jack; dameshorloge met zwart bandje Verloren: leren jack met tracto-pa- pieren; blauw gym-pakje; zwarte por- temonnaie met inhoud. bij drogisterij/parfumerie Gelderland/hoek Hoogstraat Veenendaal. tel. 2656. een lijstje met wat u niet vergeten mag op uw doelpunt voor zijn elftal noteren. Ook de ver opgedrongen Van Zijl wilde nog wat eer op zijn schouders laden en versloeg keeper Van Ommeren en zo kwam de stand op 73 Bij het scheiden van de markt bracht C. Vink de eindstand op 83. Het besztuur en de spelers van v.v. Rens woude kunnen terugzien op een voortreffelijk geslaagd evenement en dat feit werd nog eens versterkt door het samenkomen in Café De Zwaan. geen zou betekenen dat er heel mooi een kampioenschap in zit. ZUIVERE HUID PUROL en PUROL-poeder ADSPIRANTEN KUNNEN KAMPIOEN WORDEN. a.s. Maandagavond twee wedstrijden in het Bergbad. Allereerste het belang rijke duel tussen de adspirant-jongens- ploegen van VZC en IJZPC uit IJssel- stijn om half ?oht. Bij wi: :;t zijn de jon gens uit Veenendaal kampioen en het is goed mogelijk dat een gelijk spel reeds voldoende is. Daarna, om half egen, speelt VZC-2 heren tegen het Tielse Vahalis-2 en dit zal gezien de stand op de ranglijst wel een Veenendaalse zege worden. Helaas kunnen de adspiranten niet volledig uitkomen. Theo en Kees Diepe- veen zijn met vacantie hetgeen een ver zwakking betekend. Toch moeten de jongens van VZC staat worden ge acht IJZPC te kloppen. Heren-2 blijft bij winst op Vahalis ongeslagen en maakt eveneens een goede kans de ti tel in de wacht te slepen. Hopenlijk gaat de zon het water een aangena mere temperatuur geven wat voor zo wel de spelers als de toeschouwers aan genaam zal zijn. Drog. Ass. Apoth. Hoofdstraat 106 Tel. 2576 De langst gevestigde drog. te Veenendaal. Wethouder J. T. Wolleswinkel felici teert de twintig jaar lid van v.v. Rens woude zijnde heer T. Hardeman. VEENENDAAL; Van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur dr. W. Remmc, Markt 10, tel. 2061. Van zondagmorgen 10.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur dr. E. A. C. Schilperoort, Kerkewgk 40. tel. 2134. Apotheek Zuidersma, Hoofdstraat 53, tel. 08385-2123. Groene Kruis: zr. J. C. Gerrits, Schrij verspark 76-111, tel. 2230. RHENENdr. Rienstra, Herenstraat 63, tel. 2577. Apotheek Deys gesloten, recepten kun nen worden aangeboden bij de dienst doende apotheek te Wageningen. ELST, AMERONGEN, LEERSUM: De praktgken van dr, van Ommeren, dr. Kars, dr. Ossendorf, dr. Bakker en dr. van de Burg worden waargenomen door dr. van Ommeren, Eist, telefoon 08377-217. EDERVEEN, DE KLOMP, RENS WOUDE: dr. Hey, De Klomp, tel. 200 (2 en 3 juli). Dierenarts Van Riessen, Lunteren, tel. 457. SCHERPENZEEL/WOUDENBERG. Zaterdag 2 juli en zondag 3 juli 1966. Arts W. van Vulpen, Dorpsstraat 192, Scherpenzeel, tel. (03497) 1220. (van zaterdag 9.00 tot maandag 8.00 uur). VEENENDAAL Gebor .n: Maartje Hendrika d.v. G. J. van VEENENDAAL Laar en A. van de Weerthof; Adriana Aartje Oudekerk 9.30 uur ds. J. Ytsma 5.00 u. d.v. A Braafhart en J. Helsdingen; Hendrikus ds. D. van Enk. z.v. C. Stevens en J. L Thomassen, Gerrit Julianakerk 9.00 uur ds. W. Vroegin- Willem zv. W. de Graaff en E. van Zanten: dewey. Katwijk 10.30 uur G -ardus Cornelis z.v. G. C. van Manen en dewijy. Katwijk. 10.30 uur ds. W. R. Broertjes; Jacob Cornelis z.v. N. Drost en Vroegindewey; 5.00 uur ds J. T. Ka- G G. Hooijberg, Harold Tjisse Reinier z.v. zanders. W. Jongsma en J. J. N. Middelkoop: Johanna Sionskerk: 9.30 uur ds. H. Jongerden; Hendrika d.v. J. W. Blankestijn en A. Pater: 5.00 uur ds. W. Vroegindewey. Caroline Wilhelminu dv. A. van Kooten en Bejaardencentrum „De Engelenburgh": G. Bos; Izaak z.v. A. van de Haar en W. H. 9.30 uur ds. A. Terlouw. Stomphorst; Harmientje Margaretha d.v. H. Veeneind: 3.00 uur: ds. W. Vroeginde- d. Weerdhof en E. W. Selhorst (geb. te weij. Rhenen): Cornelia Margaretha d.v. A. van Dijkstraat: 2.45 uur ds. A. Terlouw. der Ree en Y. Schouten; Tjitze z.v. J. Meter Sola Fide: 10.00 uur ds. Bos; 5.30 uur en W. van den Brink (geb te Ede Gld);j ds. Vijzelaar. Johanna Geertruida d.v. J. van den Brink en Vredeskerk: 9.00 uur ds. A. Vroeginde- R. Pitlo (geb. te Rhenen); Cornelis z.v H. j weg; 10.30 uur ds. A. Vroegindeweg; van Leeuwen en W. van Ginkel (geb. te 5.00 uur ds. H. Jongerden. Rhenen); Geetruida d.v. D. Nijkamp en E. Geref. Kerk, Vaartbrug: 9.30 uur ds. J. Baan (geb. te Rhenen); Harmanus z.v. B. J. Ytsma; 5.00 uur ds. D. van Enk. Onninnk en J. C. Vis (geb. te Rhenen); Janna Zondag 3 juli 11.15 uur byzondere Maria dv. C .Schans en J. B. M. Wennekes kerkdienst voor geestelgk gehandicap- (geb. te Rhenen); Menno Ruurt Jacob z.v.ten. Voorganger ds. A. Terlouw. M. Versteeg en F. Alberts (geb. te Ede Gld). Geref. Petrakerk: 9.30 uur ds. D. van Ondertrouwd: J. G. van Harn en M A. Enk; 5.00 uur ds. J. Ytsma. Weppelman; G. van Viegen en A. van de Zaterdagavond 2 juli géén avondstilte. Werken; J. C. Ariesen en E. Sukkel: E. Bou- Geref. Kerk, geb. O.C.B.: 9.30 uur Lees- man en A. Overeem; A. J. Werner en C. I dienst; 5.00 uur C. J. Smelik uit Bun- Engel. I schoten-Spakenburg; Gehuwd: J. Leppers en J. M. van der Meij- Chr. Geref. Bethelkerk: 9.30 uur Open den; W. Kroesbergen en E. Roks; J. C. Hel- bare belijdenis des geloofs; 5.00 uur legering en B. van Doornik; B. Vos en M. C. A. van de Vorst; G .Kroesbergen en D. j Nellestijn. i Overleden: Frederik Bolderman, 59 jaar.j gehuwd. RHENEN Geboren: Geertruida, d. v. D. Nijkamp en E. Baan, Veenendaal; Johanna Geer truida, d. v. J. van den Brink en Rijkje Pitlo, Veenendaal; Judith, dochter van D. P. C. J. van Brenk en G. van Aalten, Eist (N.H.)Ronald Jeck, z. v. D. van Willigen en C. Huigen; Jan Hendrik, z. v. B. Opperman en M. van Ingen; Hen drikus Johannes, z. v. A. Ch. Janssen en Th. J. Th. Egbertzen; Gerrit, z. v. J. C. van Gent en E. A. van de Scheur. Elders geboren: Te Wageningen: Derk Evert Jan, z. v. Th. v. d. Linden en G. Vrg. Ondertrouwd: G. H. Bleumink en J. G. Vleer; K. van Schenkhof en A. Wilde man; M. W. van Aalst en R. H. van Veenendaal. Gehuwd: J. v. d. Vendel en J. Boers; G. Meijer en S. R. Burlage. Overleden: M. v. Deelen, 10 jr.; G. Lodder, 23 jr.; W. v. d. Bosch, 49 jr. Elders overleden: Te Wageningen: S. Erpeka, 75 jr. EDERVEEN Geboren: Albertus G., z.v. K. Vee nendaal en H. van Voorthuizen; Johan na d.v. J. van Veenendaal en J. van Scherrenburg. Ondertrouwd: J. Westeneng en J. W. Gijsberts. Getrouwd: J. van Eden en N. G. van de Meent. AMERONGEN Geboren: Mirjam Aartje d.v. P. L. Pakvis en D. Bijl. SCHERPENZEEL Johannes Hendrikus z. v. A. v. d. Berg en P. Smienk; Johanna Petra d. v. J. P. v. d. Bovenkamp en J. v. Westerneng; Marijke d. v. J. van Harskamp en H. E. Roor. Ondertrouwd Willem Jan van Maanen te Hoevelaken en Hendrika van Maanen; Cornelis Hendrik van T'anen, Marktstraat 15 en Lena Everdina Veenvliet; Hermanus van Zoer te Woudenberg en Hendri ka Dirkje Wagensveld. Gehuwd Dirk va.i Bentum en Martha van der Veen, Willem de Zwijgerlaan 166. Overleden de Greef, Tonia oud 86 jaar, ongehuwd, Stationsweg 310. Twee jaar geleden begon de 35-jarige Joh. v. d. Pol uit Overberg zyn studie aan de Chr, Avond-Ulo in Veenendaal. Vele uren maakte hy, buiten zijn gewone dagwerk om, vol. Gemiddeld ongeveer acht uren per dag leren kwam dikwyls voor. Na twee jaren hard studeren mocht de heer van de Pol vrydag 24 juni zich de trotse eigenaar noemen van het begeerde diploma. Zelf wilde lig het niet toegeven, maar hy leverde hiermee een prestatie die niet vaak geëvenaard zal worden. De aanleiding van zijn studie was een artikel in de „Vallei", waarin ter sprake kwam dat een man die op een fabriek werkte in de avonduren stu deerde voor het ULO-diploma. Wat voor de één geldt kan ook voor de ander gelden, sprak de Heer v. d. Pol tot zich zelf, en hij begon met de studie. De avondulo houc... in dat in één jaar tijd de eerste twee klassen doorlopen wor den van de normale dagschool. Het tweede jaar betekent de derde en vier de klas van de dagschool. De meeste studerenden doen het eerste jaar twee maal om zodoende een goede onder- gronu t verkrijgen. Voor deze keus we.d ook de Heer v. d. pol gesteld, maar hij redeneerde als volgt: Als ik dit jaar overdoe bestaat er de neiging om te raggen „Dat weet ik nog wel en doe ik dus niet", terwijl als ik nu door ga er a.h.w. een stok achter de deur staat en ik leren moet, of ik wil of niet. In het tweede jaar startte hij samen met een groep leerlingen die voor het eindexamen van de dagschool zakten en die eveneens dit jaar examen deden. Vrijdag 24 juni stapte de Heer van de Pol samen met vijf anderen naar de Heren examinatoren. Van de groep van zes moest er één afgewezen worden. Naar de puntenlijst vragend hield de Heer van de Pol zijn hand listig boven de cijfers. Hij kon echter niet aan onze nieuwsgierigheid ontkomen, op de cij ferlijst troonde het cijfer 10 voor Ken nis der Natuur. De Heer van de Pol woont samen met zijn vrouw en zoontje in een bosrijke omgeving op een heuvel in het Ame- rongse Bos, alwaar hij ook zijn werk heeft. Het leven in het bos, dierlijk en plantaardig, interesseert hem uitermate en dat bewerkstelligde mede het hoog ste cijfer voor Kennis der Natuur. De examinatoren vonden het jammer dat het mondelingexamen afgelopen was, want het vraag- en antwoordspel over het vak Kennis der Natuur werd ge kenmerkt door een levendige belang stelling en een diepgaande praktische ervaring van de ondervraagde. De Heer van de Pol vond de sfeer op de avondschool dermate goed, dat hij altijd met plezier naar Veenendaal ging om de lessen te volgen. Zijn toekomstdroom is om nog eens bijvoorbeeld boswachter te worden en daarvoor is natuurlijk veel algemene en mensenkennis nodig. De Heer van de Pol zelf wilde veel van zijn geleverde prestatie afdoen, maar zijn vrouw vertelde dat hij zeker enkel-' keren per week tot diep in de nacht zat te studeren. Ingekomen: M. B. L. Mahomed, van Marokko naar Rhenen; M. Ahmed Chaib van Marokko naar Rhenen; T. H. E. A. Razzouk van Marokko naar Rhenen; M. A. A. Kaid van Marokko naar Rhe nen; M. M. Carib, van Marokko naar Rhenen; M. El Ouazzani van Frankrijk naar Rhenen; J. du Pré van Curagao naar Rhenen; M. M. Berdaee van Duits land naar Rhenen; F. Buri van Zwitser land naar Rhenen; U. Schar van Zwit serland naar Rhenen; M. Serghini van Marokko naar Rhenen; M. A. Merabet van Marokko naar Rhenen; M. H. B. Moussi van Frankryk naar Rhenen; M. Sbai, van Marokko naar Rhenen; M. M. Messaoud van Marokko naar Rhenen; M. A. Bouzid, van Marokko naar Rhe nen; M. A. ben Allal, van Marokko naar Rhenen; M. Meziani van Marokko naar Rhenen; M. b. M. Seddik van Marokko naar Rhenen; A. Tahr van Marokko naar Rhenen; M. M. H. Tafersiti van Marokko naar Rhenen; A. b. A. Saidi van Marokko naar Rhenen; M. F. Moz- zur van Marokko naar Rhenen; R van Zetten met gezin van Echteld naar Rhenen; G. F. Hommenga. van Leersum naar Rhenen; E. J den Hartog, van Amerongen naar Rhenen; K. H. den Hartigh met gezin, van Langedijk naar Rhenen; H. W. Wareman met gezin, van Wageningen naar Rhenen. Vertrokken: M. C. van de Scheur, van Rhenen naar Veenendaal; E. Schregar- dus, van Rhenen naar Dokkum; A. A. Jomsi, van Rhenen naar Amerongen; E. A. Worms met gezin, van Rhenen naar Duitsland; P. M. Breugem met gezin, van Rhenen naar Barneveld; G. Mede- ma, van Rhenen naar Zeist; A. H. M. van Adrichem, van Rhenen naar Zwit serland; J. W. Snijders, van Rhenen naar Driebergen-Rijsenburg; Ch. J. Lieu wen, van Rhenen naar Zandvoort; A. b. A. Ouriaghli, van Rhenen naar Veenendaal; M. H. M. Urriagli, van Rhenen naar Veenendaal H. Prins, van Rhenen naar Zeist. „Ik heb veel respect voor de leraren die, afgezien va hun dagtaak, kans zien om in een zo korte tijd iemand een grote dosia kenn's bij te brengen. Dat ik in de krant kom, interesseert me weinig. Er zijn zoveel mensen zoals ik die el nut kunnen hebben van een diploma, maar die er om de een of andere reden niet mee beginnen. Ik kan het echter iedereen aanraden. Opgedane kennis doet iemand altijd goed, en brengt je hogerop in de maatschappij Waar een wil is, is altijd een ~g". De groene baret de commando is nog steeds het trotse bezit van de Heer van de Pol. De harde en strenge opleiding die hij daar genoot, kweekte veel doorzett-ngsvermogen, uithoudings vermogen en teamgeest aan en zal stel lig na zovele jaren nog Aruc!«®?n afge worpen hebben. Voorbereiding H. Avondmaal, ds. Langbroek. Chr. Geref. Pniëlkerk: 9.30 uur en 5.00 uur ds. Keuning. Geref. Kerk in Nederland, Fluiterstraat: 9.30 uur en 6.30 uur ds. Mallan. Geref. Gem., Syn.: 9.30 uur en 5.00 uur ds. v. d. Noort van Capelle a.d. Ussel. Donderdag 7 juli 's avonds 7.30 uur ds. van Dam uit Merkendam. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds S. A. J. F. Doets van Leersum. R.K. Salvatorkerk: 8.00 uur en 10.00 uur H. Mis; 5.00 uur Lof. R.K. Willibrorduskerk: 9.00 uur en 11.00 uur H. Mis. Leger des Heils: 10.00 uur Heiligings samenkomst; 7.30 uur Verlossings samenkomst. Julianaziekenhuis: Diensten uit Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat. RHENEN Ned. Herv. Kerk: 9.00 uur Hal U.L.O.- school, ds. Kooreman; 10.30 uur in Cunerakerk, ds. Kooreman; 6.30 uur ds. Vos. Ned. Herv. (Geref.) Evang.: 10.00 uur en 5.00 uur ds. Cuperus, Ede. Geref. Kerk; 10.30 uur en 5.00 uur ds. D. J. Couvée uit Utrecht. Geref. Gem. Synodaal: 10.00 uur en 5.30 uur: Leesdienst. Oud Geref. Gem.: 10.00 uur en 5.30 uur Leesdienst. Dinsdag 5 juli te 7.00 uur ds. Willink uit Doetinchem. Geref. Gem., Plantsoen: Donderdag 7 juli 's avonds 7.30 uur ds. v. d. Woestgne uit Barneveld. R.K. Gedachteniskerk: 8.00 uur Vroeg mis; 10.15 uur Hoogmis; 5.30 uur Lof. ELST. Geref. Gem.: 10.00 uur en 6.00 uur Lees dienst. Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur en 6.00 uur cand. J. H. Schrgver uit Hilversum. Oud Geref. Gem.: 10.00 uur en 6.00 uur Leesdienst. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. G. Kaastra; 18.30 uur ds. G. Kaastra. Viering H. Avondmaal en Nabetrach ting. Dorpshuis: 10.00 uur: Geen Jeugdkapel. Geref. Kerk: 10.00 uur cand. T. Ausma uit Lexmond gem. Ameide; 18.30 uur cand. T. Ausma uit Lexmond. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. R. G. van der Voet. R.K. Kerk, Leersum: 8.15 uur en 10.15 uur H. Mis. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk; 10.00 uur ds. Schipper uit Ede; 6.30 uur ds. R. Bos uit Vee nendaal. Geref. Kerk: 10.00 uur en 6.00 uur Lees dienst. Oud Geref. Gem.: 10.00 uur en 6.00 uur leesdienst. Maandag 4 juli 7 uur ds. v Prooien, Grafhorst. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur en 6.30 uur ds. C. van Viegen. Oud Geref. Gemeente: 10.00 uur en 6.30 uur Leesdienst. Woensdag 6 juli 7.00 uur: ds. van de Meer. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur en 6.30 uur ds. de Bie. Oud Geref. Gem.: 9.30 uur en 3.00 uur Leesdienst. Geref. Gem.: 9.30 uur en 6.45 uur ds. Aangeenbrug. RENSWOUDE Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur: ds. F. J. Sinke, van Bolnes. Geref. Kerk: 10.00 en 6.30 uur: ds. B. Slingenberg. SCHERPENZEEL Ned. Herv. kerk: 9.30 en 18.30 uur: ds. P. Zijlstra. Geref. kerk: 10.30 en 18.30' uur: ds. P. W. van der Veen. Geref. Gem.: 10.00 en 18.30 uur: dhr. B. Roest. Vrije Evang. Gem.: 15.00 uur: Evang. J. W. Delwig van Rheden. (dienst in Ver. gebouw, Molenweg). R.K. kerk: 8.35 uur: H. Mis, paters van Don Bosco. (dienst in Ver. ge bouw, Molenweg). Ver. van Vrijz. herv.: geen dienst. EDE. Oud Geref. Gem. 10.00 uur en 7.00 uur ds. J. van de Poel. Donderdag 14 juli 17.30 uur ds. J. van der Poel. MARKT SCHERPENZEEL, 29 JUNI 1966. Eiermarkt. Aanvoer 1.000.000; kippe- ëieren ƒ11,75 ƒ12,50; henneëieren 6,75 11,Handel redelijk. Varkensmarkt. Aanvoer biggen 200; van 67,83,Zeugen 5; van 450 550; handel matig. Kerkewijk 128 I 1||' Telefoon Veenendaal (08385) 2244 SOLA elite HOOGSTRAAT 28 VEENENDAAL

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 2