RAIFFEISENBANK VEENENDAAL TUSSEN DE BONGERDS ACHTSTE JEUGDVIERDAAGSE IN EERSTE WEEK AUGUSTUS Alle leerlingen slaagden op de tweede Huishoudschool ARAM Uw briJ een sieraad! AMERONGEN EDERVEEN RENSWOUDE RHENEN Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 1 juli 1966 Twee bewoners Panhuis geïsoleerd Ik zie 't al Gevonden en verloren uw spaarbankboekje heeft een nummer, u niet! ra spaarbank en alle bankzakei De Gouden Cobra 4 Zaterdag 18 juni, tijdens een hevige re genval, brak de dijk tussen de grift en de wolsloot. Langzamerhand ontstond hier door een diep gat van ongeveer drie me ter breed. Te breed om over te springen en te onvast van kant, om er een stevige loopplank over heen te leggen. Als een tijdelijke oplossing is er over de wolsloot een tweetal planken ge legd, waardoor de verbinding van Vee- nendaal met de twee huizen, beiden bewoond door een familie Ariessen, weer enigermate is hersteld. Alleen echter voor voetgangers. Voor de families Ariesen betekent het een enorme last, dat de dijk waarvan zij altijd gebruik moeten maken om in Veenendaal te komen nu onbruikbaar is. De bakker, melkslijter en postbode zien geen kans meer de dagelijkse toch te maken. Brood en melk moeten wor den afgehaald, de post wordt aan het einde van het Panhuis afgegeven en kan daar in ontvangst genomen worden. Het herstel van het gat in de dijk zal gebeuren door de provinciale wa terstaat, die het ongetwijfeld reeds voor elkaar zou hebben, zoals men ons van die zijde verzekerde, als de ge meente Veenendaal niet van de gele genheid gebruik had gemaakt, om nu de wolsloot toch droog staat, deze uit te diepen. Deze werkzaamheden zijn bijna gereed, zodat verwacht mag wor den, dat eind volgende week de twee woningen weer over land te bereiken zullen zijn. Aan het gedwongen isole ment is dan een einde gekomen. Eerste steen nieuwe Hanepol De eigenaar van de bekende histori sche hoeve De Hanepol aan de Pakhuis- weg jhr, V. P. A. Beelaerts van Blok land legde donderdagmiddag de eerst steen van het woonhuis, dat ter vervan ging van het oude gebouw gebouwd wordt. Het oude woonhuis, dat sinds 1903 door de familie Joosten werd bewoond, de huidige bewoner is de derde gene ratie, verkeerde in een dusdanig ver vallen staat, dat afbraak de enige op lossing betekende. De heer Beelaerts van Blokland wens te de familie geluk met deze nieuwe behuizing en hoopte dat de bouw voor spoedig zal verlopen, in een toespraak je, nadat hij de herdenkingssteen had vastgemetseld. De aannemer hoopt tegen het najaar het nieuwe gebouw gereed te hebben, zodat de familie nog voor de winter de nieuwe woning kan betrekken. GESLAAGDEN Voor het diploma Verwarmingstech niek is geslaagd de hee - A. v, d. Heuvel te Veenendaal. De heer Van den Heuvel volgde zijn opleiding bij de Leidsche On derwijsinstellingen. Voor het Sleuteldi ploma van de stichting IVIO slaagde mej. R. van Veldhuizen te Ederveen. Zij ontving haar opleiding van de heer H. van de Pol te Ederveen. Nog vóór Uw vakantlo een nieuw montuur, een goede zonnebril, een veilig brll- etul. Wij bieden U een zeer aparte keuze. OPTICIEN SPECIALIST Prins Bernhardlaan 4 (Zwaaiplein) Veenendaal - Telefoon 3784 Leverancier voor alle ziekenfondsen VERBOUWING DR. HEKSTER- SCHOOL WAARSCHIJNLIJK IN AUGUSTUS GEREED Zoals bekend zal het jeugdwerk „De Instuif" naar de voormalige Dr. Hek- sterschool overgeplaatst worden. De verbouwingswerkzaamheden zijn reeds aan de gang en naar verwacht wordt, zal het nieuwe jeugdgebouw in augus tus in gebruik genomen kunnen wor den. De hieraan verbonden kosten wor den geraamd op f20.000, JEUGD GAAT IN LOENEN OP DE VELUWE KAMPEREN Zaterdag a.s. zal de heer van der Schee van het jeugdwerk „De Instuif" met een groep van ongeveer veertig kinderen naar Loenen vertrekken. De ze plaats op de Veluwe ligt een vijf tiental kilometers voorbij Apeldoorn en de kinderen zullen zich daar ten volle kunnen uitleven. De week waarop ver trekt wederom een groep jongeren naar de Veluwe. Beide keren berust de lei ding bij de heer van der Schee. Bromfietser door de ruit Dinsdagavond omstreeks 7 uur reed de heer A. R. uit Veenendaal een ga rage aan de Industrielaan uit. Hoewel de heer R. goed op het verkeer op de rijbaan lette, zag hij de bromfietser G. R. uit Wageningen, die van links over het rijwielpad naderde, over het hoofd. De bromfietser vloog tegen de zij kant van de wagen van de heer R. aan, verloor de macht over het stuur en door door de ruiten van een daar gevestigd hokje voor een benzinepomp. G. R. moest met verwondingen in een ziekenauto naar het Julianaziekenhuis worden overgebracht. Zowel de brom fiets als de auto liep schade op. NSVS moest meerdere erkennen in jeugd Woensdagavond j.I. speelde NSVS te gen de betaalde jeugd van AGOVV, welke onder leiding stond van Wim Bleyenberg. NSVS benutte deze gelegen heid om met een aantal spelers wat te experimenteren, want na de rust kwa men ongeveer vjjf anderen in het veld. De zeer jonge spelers van AGOVV waren sneller dan de NSVS-ers en zagen kans drie keer te scoren. De eerste goal ontstond door een misverstand in de verdediging, de tweede was een schot dat vergezeld ging met veel effect, ter wijl het derde doelpunt ontstond doordat de achterhoede uit positie gespeeld was. Bij AGOVV stond als midvoor de veer tienjarige zoon van Wim Bleyenberg op gesteld. Van 2 tot en met 5 augustus zal Veenendaal voo.r de achtste achtereenvol gende maal de Jeugdvierdaagse beleven. Het jeugdwerk de Instuif heeft ook deze keer weer kosten noch moeite gespaard, om een aantrekkelijk programma te brengen, wat de deelnemers buiten de wandeluren voorgeschoteld krygen. De dinsdagavond wordt gevuld met een optreden van het bekende Philo- marionettentheater. De woensdag wordt 's morgens geopend met een speloch- tend. Voor de groepen zal er gelegen heid bestaan eikaars krachten te me ten op het gebied van trefbal, volley bal enz. De wedstrijden vinden plaats in twee klassen, n.l. de kinderen tot 9 GEVONDEN Grote zwarte kunstlederen tas, inh. o.a. fototoestel met blitzlamp-broodtrommel enz.; een shawl, overwegend rood van kleur; een zonnebril; een zwembroek en donkergeblokte handdoek; een he- renbril, bruin/wit van kleur; een speel goed revolver; grijs damesvest; porte monnee, inh. bedrag aan geld en een boodschappenbriefje; zwart/wit ge streept overhemd; bruine actetas met inhoud; een parkiet; een lipssleutel nr. 14269; een bundeltje wasgoed; metalen kinderkruiwagen, rood van kleur; een bril met wit/bruin montuur; een blauwe windjack; een luxe aansteker; een groen bloesje in plastic zak; een par kiet; lap stof van een damesjurk-ge- bloemd-blauw/geel; een bruine heren l.mpportemonnee, inh. o.a. 53,een nylon regenjas in nylon zakje; bos sleu tels, 8 stuks; plastic portemonnee inh. 2,een verm. gouden broche met steentje. VERLOREN Zwart bestelboekje; Vacantieboekje met geldzegels t.w.v. plm. 210,een jon gensfietsje; een zwemabonnement; br. herenportemonnee, inh. 11,bruine herenportemonnee, inh. 80,- 85,-; zwarte damesportemonnee, inh. ong. 50,en een ring met 3 sleutels; heren zonnebril „Polaroid", zwart montuur; bruin marokaans damesportemonnee, inh. pl.m. 1,Bella popje, 20 tot 25 cm lang, blond haar, rose jurkje met 1 koperkleurig knoopje; een doublédames- ^ïorloge; een leren fietstas (enkel), inh. een sleutel-salutie en bandlichters; een paar witte sandalen, blauwe sokjes en een paar witte laarsjes; L.B. schoolacte- tas met leerboeken; een sjaal, nylon/wol, bruin, geel/zwart gebloemd; een rood ge blokte boodschappentas, inh. o.a. vis- akte; zwarte portemonnee, inh. ^,50; een wollen sjaal met rode en blauwe ba nen; zwart-rood geruite week-endtas met ritssluiting, inh. bril, grijs dames- vest, beige portemonnee, inh. ongeveer 11,een boek getiteld „De dooltocht van een Griekse held" en een keldersleu tel met koordje. jaar en die van 10 jaar en ouder. De woensdagavond is bestemd voor een speelfilm. Vertoond wordt de ge noeglijke Italiaanse film Marietto. De ze avond moeten kaartjes afgehaald worden voor de traditionele zwem- ochtend, die donderdagmorgen plaats heeft in het Bergbad. Donderdagavond zullen de deelne mers kunnen genieten van de Jeugd- circusrevue Kindervreugd. Het pro gramma bestaat onder meer uit Even- wichtsacrobatiek, buikspreken, goo chelen en het optreden van de be roemde clown Up Kiki. De vrijdagmorgen zal tonen, dat de Jeugdvierdaagse niet als een nacht kaars uitgaat. In het Jeugdgebouw aan de Industrielaan wordt dan een origi neel programma gegeven onder de ti tel Operatie Smulpaap. Alle kindervoorstellingen, behalve die van vrijdagmorgen worden gegeven in Het Verenigingsgebouw aan de Eiken laan, en beginnen om 19 uur. Voor de deelnemers aan de wandeltocht zijn ze gratis. De wandelingen vinden iedere mid dag plaats, en gaan over afstanden van 10 of 15 km. De deelname is zowel voor groepen, als individuelen moge lijk. Het slot van de laatste etappe zal door muziek worden opgevrolijkt. Deelnemers van buiten Veenendaal hebben de gelegenheid in Veenendaal te logeren. Voor de individuele deelne mers zijn particuliere adressen gevon den, terwijl de groepen overnachten zullen in De Eikelkamp. De particulie re adressen kosten f 17,- per week, ter wijl in De Eikelkamp de normale jeugdherbergprijzen berekend worden. Inschrijving is mogelijk by de heer G. v. d. Schee, Schry verspark 14 II, Veenendaal telef. 2512, by wie ook al le gewenste inlichtingen verkregen kunnen worden. Sportief Volendam speelt tegen GVVV Op 10 maart j.I. had het jeugdbestuur van de v.v. GWV een wedstrijd ge organiseerd tussen het Schiedamse Her mes DVS en v.v. Volendam. De op brengst van deze vriendschappelijke wedstrijd was voor de jeugd van GVVV. Het regende op die dag echter pijpe- stelen en daarom bleven de meeste mensen thuis, wat een financiële strop voor GVVV betekende, daar de beide verenigingen niet gratis naar Veenen daal kwamen. De v.v. Volendam toonde zich na die weinig bezoekers trekkende wedstrijd echter sportief en beloofde zaterdag a.s. een wedstrijd te willen spelen tegen GVVV. GVVV heeft als gastspelers G. v. d. Weerdhof van Vitesse en voor malig AGOVV'er Wim Bleyenberg in haar midden, terwijl men om beide spe lers heen een combinatie van in totaal 15 GVVV-spelers zal vormen. Om half drie begint de wedstrijd. De opbrengst is wederom voor de jeugd. VHC-Scimitars 2 Tot en met de 4de inning gaven de „Blue Soeks" goed partij. De stand was toen 5-4 voor Scimitars. In de 5de inning was werper v. d. Hoef zijn controle kwijt waardoor de honken vol liepen. Toen sloeg een slagman van Scimitars een honkslag in het binnenveld, die door de 2de honkman gemist werd. Er kwamen toen na nog een verkeerde aangooi op het 3de honk achter elkaar 3 punten binnen, tevens een man op het derde honk. In de zesde inning wist werper van Schuppen, die v. d. Hoef op de plaat vervangen had, de score te beperken, maar in de laatste slagbeurt van de „Soeks" kwamen geen verdere punten meer. Eindstand 15-4 voor Scimitars 2. zorgde de Ameronger L. van Mourik ervoor dat de stand 4-2 werd voor de Veensen. Ondanks dat weer van Viegen de stand op 4-3 bracht en dus zijn har- trick verrichtte werd het einde bereikt met een 4-3 voorsprong van DOVO. De wedstrijd werd uiterst sportief ge speeld. A.s. zaterdag, wordt het toernooi voort gezet met de ontmoeting DVSA-Rhe- nus. Aanvang 7.00 uur op De Burg wal. SCHIETUITSLAGEN. Maandagavond kwamen de leden van de Amerongse schietvereniging weer bijeen om elkaar de loef af te schieten. De uitslag werd als volgt: J. Pakvis 95 pnt; J. de Greef 94 pnt; A. Burgstede 93 pnt; H. de Uijl 91 pnt; G. Mulder 91 pnt; R. E. Labruyére 89 pnt W. Berko- hof 85 pnt; C. M. Ploeg 85 pnt; J. Nies- sen 84 pnt. ELST WEDVLUCHT De postduivenvereniging „De Instuif" uit Eist organiseerde zaterdag 25 juni een wedvlucht op Chateroux in Frank rijk. 47 duiven namen aan deze vlucht deel. M. H. Lit 1-5-6; A. v. d. Poel 2; A. J. Bos 3-7; J. v. Swetselaar 4-8; T. v. Laar 9. DERDE PREDIKANT De kerkeraad van d«„ geref. kerk te Veenendaal heeft de noodzakelijkheid van een derde predikant besproken. Het zal nog enige tijd duren voordat het be- roepingswerk ter hand kan worden ge nomen. Zwemclub-nieuws In het oude Rijnbad werd in 1957 op gericht de Amerongse zwemvereniging „Wilskracht '57". Nadat de vereniging enkele jaren goed had gedraaid werd echter het Rijnbad gesloten door de slechte hygiënische toe stand van het water. Ondanks het ver bod om te zwemmen is de zwemclub nog steeds bljjven bestaan hoewel sluime rend. Thans staat Amerongen echter voor het ogenblik, dat een eigen zwembad jin gebruik zal worden genomen. Het bestuur van de zwemvereniging „Wilskracht '57" meent thans weer voet aan de grond te moeten krijgen. De toenmalige club bestond uit 45 per sonen en het bestuur gaat er thans van uit, dat dit aantal ruim kan worden overschreden, temeer, daar in het bad ook gelegenheid tot waterpolo zal wor den gegeven. Liefhebbers van de zwemsport, die in verenigingsverband wensen te zwem men en te poloën worden verzocht zich in verbinding te stellen of zich gelijk reeds als lid op te geven met de heer J. J. Eijffius, Koenestraat 6 of met de heer R. H. Tuinier, wonende Kon. Wil- helminaweg 75, die in het bad werd aangesteld als badmeester. Velen zullen Wilskracht '57 nog niet hebben vergeten en zich onmiddel lijk weer als lid komen opgeven. Het oude bestuur ziet met belangstelling de aanmeldingen tegemoet. W EER OM VIJF UUR DIENST De tweede dienst om half zeven des avonds is bij de leden van de geref. kerk te Veenendaal niet erg in trek. Bij wijze van proef had men de tweede dienst tij delijk van vijf uur naar half zeven ver schoven. Men gaat nu weer als vroeger om vijf uur kerken. Cf U bent voor ons de gewaardeer de cliënt. Dat ervaart u direct zodra u binnenkomt. En dat blijft zo. Want wij stellen er prijs op, dat onze cliënten graag komen. Daarom geeft de Raiffeisenbank aan iedere cliënt een persoonlij ke behandeling. Of ze nu groot, klein, jong of oud zijn. 66-33C DVSA-NIEUWS Zaterdagavond werd op de Burgwal te Amerongen de vriendschappelijke ont moeting DVSA tegen Zeist gespeeld. Direct vanaf de aftrap konden de aan wezigen reeds bemerken, dat er hier een partij voetbal werd gespeeld tussen een vierde en een derde klasser van de KNVB. Tussen de spelers van Zeist werd zeer goed gecombineerd ter wijl van Amerongse zijde, hoewel de meeste jongens zeer goed hun best deden, het niet eg wilde vlotten. Men kon elkaar niet al te best vinden en er werd dan ook een einduitslag bereikt van 5-1 in het voordeel van Zeist. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden moest de DVSA-doel- verdediger van Brenk vermoedelijk met een hersenschudding, ongeveer een half uur voor het einde het veld verlaten. De wedstrijd werd goed geleid door scheidsrechter Tunzi uit Zeist. Bijzonder jammer was het, dat er in de Amerongse gelederen nogal eens on enigheid voorkwam. Laten we toch goed begrijpen, dat we er op deze manier niet komen. Wedstrijden als deze zijn juist bedoeld om een vriendenploeg on te kweken en wanneer door een of fteer- dere spelers nogal eens, terecht of ten onrechte de mond wordt opengedaan, kan dit de gehele sfeer bederven. Ge hoopt wordt, dat dit in de toekomst niet weer zal gebeuren. Donderdagmiddag 30 juni heerste er een opgewekte stemming in de huishoudschool op de Nieuweweg. Alle achtendertig leerlingen konden na twee jaar opleiding het begeerde diploma in ontvangst nemen. Deze huishoudschool, ondergebracht in de oude R.K. Lagere School, is van tijdelijke aard. In het nieuwe Veenendaalse uit breidingsplan komt ook de bouw voor van de toekomstige officiële tweede huis houdschool, welke zal staan onder leiding van de z.g. „moederschool" aan de Sta tionssingel. Mej. J. J. Kool, de jonge directrice van de school, verkeerde donderdag middag in een vrolijke stemming. Ook de zo lang uitgebleven zon hielp mee om de feestvreugde te vergroten. Twee jaar tevoren waren een veertigtal jonge meisjes aan haar zorgen toevertrouwd. Na de tweejarige primaire opleiding, die alle meisjes dus met goed gevolg af legden, zijn de leerlingen leerplichtvrij èn kunnen derhalve reeds werk gaan zoeken. Ook bestaat de mogelijkheid dat de meisjes een vervolgopleiding aan hun studie kunnen toevoegen en daar voor zijn zij dan aangewezen op de eerste huishoudschool aan de Stations singel. De tijdelijke school aan de Nieuwe weg is slechts voor de leerlingen van buiten Veenendaal, namelijk: Benne- kom, Ederveen, Overberg, Scherpenzeel en Renswoude. Ook het feit dat de eer ste huishoudschool te groot zou worden, speelde een rol in de stichting van een tweede huishoudschool die dan speci fiek voor de leerlingen van buitenaf is. Omdat het vanzelfsprekend een experi- Veteranentoernooi DVS A Zaterdag j.I. werd het door DVSA ge organiseerde veteranentoernooi voortge zet met de wedstryd DVSA-DOVO. De uitslag werd 4-3 in het voordeel van de Veenendalers. Al spoedig na de aftrap nam DOVO een 2-0 voorsprong. Nog voor rust maakte de DVSA'er C. van Viegen er echter 2-1 van. Na de theepauze was het weer C. van Viegen die beide partijen weer op ge lijke voet brachten. DOVO ging echter niet bij de pakken neerzitten en het werd 3-2. Door een ongelukkige trap DVSA vertrekt zondag a.s. wederom naar Wilnis Door de 2-1 overwinning op Nijen- rodes uit Breukelen is Amerongen een stapje verder gekomen in het toernooi te Wilnis. Zondag aanstaande wordt om half 3 gespeeld tegen de winnaar van de ontmoeting Stormvogels-Gouderak, welke wedstrijd zondag 26 juni werd ge speeld. Mocht deze wedstrijd worden ge wonnen, en waarom zou dit niet kunnen als allen zich ten volle geven, dan dient om 4 uur te worden aangetreden in de finale. De prijs, de zilveren stormvogel, is een volledige inzet volkomen waard. Supporters die hun favorieten willen aanmoedigen, kunnen met de bus mee die om half 1 vertrekt vanaf Garage „Correct". Zij dienen zich dan vrijdag wel op te geven bij de penningmeester, Kon. Julianalaan 83 te Amerongen. D.C.E. KOMT NOG EENMAAL BIJEEN De damclub Ederveen komt nogmaals bijeen voor het einde van het seizoen Ditmaal voor een ledenvergadering waar men beslisissingen hoopt te nemen voor het komende seizoen. Maandag avond 27 juni was dit niet mogelijk wegens een te geringe opkomst van de leden. Het bestuur hoopt nu echter op een ruime opkomst van de leden. Er werd een maandagavond slechts een wedstrijd gespeeld, maar wel een be langrijke. Het ging er n.l. om wie de plaats aan bord 1 zou veroveren. De heer v. d. Ziel verloor vorige week van B. v. Beek die sterk begint te spelen, waardoor er een verschuiving ontstond in de voorste gelederen, want v. d. Ziel stond nog steeds nr. 1. Nu speelde B. v. Beek de laatste wedstrijd tegen G. v. Heerdt. Van Beek damde knap en zorg vuldig zijn partij, maar kwam in posi tienadeel, dat op het laatst zo precair werd dat Van Beek genoodzaakt werd stenen op te offeren, waarna de partij met 2-0 door G. v. Heerdt gewonnen werd. Hierdoor prijkt hij nu op de eerste plaats in de competitie. Volgende week kunnen wij u de gehele uitslag van de competitie geven. Raadsvergadering gemeente Renswoude Op dinsdag 5 juli 1966 zal de Raad der gemeente Renswoude in vergadering bijeen komen. Zoals gebruikelijk vindt deze bijeen komst plaats in de raadszaal van het gemeen tehuis. De agenda vermeldt de volgende punten: 1. Opening; 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Onderzoek van de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemden. 5. Wijziging schadevergoedingsverorde ning. 6. Aankoop grond voor aanleg wegen. Overeenstemming is verkregen met de heer H. Vermeulen te Renswoude voor de overdracht van grond voor de aanleg van wegen. Hetzelfde is het geval met de gebr. H. en J. v. Doorn te Veenendaal om voor aanleg van wegen bestemde grond aan de gemeente over te dragen. Deze grond kan worden overgenomen voor de symbolische grondprijs van 7. Uitkopen recht van erfpacht. Besloten is van de Vereniging tot Stich ting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Renswoude over te ne men het recht van erfpacht van een ge deelte van t ee percelen gezamenlijk voor 821,en van de heer O. C. Baron Taets van Amerongen van Renswoude te Bilthoven de eigendom van genoemde perceelsgedeelten voor 347, 8. Vaststelling 4e wijziging van de begro ting 1965. 9. Wijziging salarisverordening 1963 en wijzigingen salaris- en loonverordening 1965. 10. Wijziging subsidie aan Stichting Vezona te Apeldoorn. Wegens grote uitbreiding van het werk van deze stichting, o.m. door de Betuwe in het arbeidsterrein te betrekken, is besloten aan de Stichting voor Prot.-Chr. Sociaal-Pedagogische Zorg te Apeldoorn, tot wederopzegging een jaarlijkse subsidie te verlenen, het welk wordt berekend door het aantal in zorg genomen pupillen, afkomstig uit deze gemeente te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller wordt ge vormd door de overblijvende 40 van de subsidiabele kosten en de noemer door het totaal aantal in 'org genomen pupil len. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. ment gold, kan dit na de getoonde re sultaten volkomen geslaagd genoemd worden. De echtgenote van de voormalige bur gemeester van Veenendaal, mevr. Bak ker, sprak een enkel huldigingswoord en overhandigde de gelukkige meisjes de diploma's, waarbij er vijf een ca deautje ontvingen omdat ze met lof ge slaagd waren. In haar korte huldigingswoord zei mevr. Bakker, dat de meisjes op deze school de weg gewezen was naar een nuttige plaats in onze samenleving en zij betitelde het diploma als een „rente loos kapitaal" en zei verder: „maak er voor 100 procent gebruik van." Ook maande zij de leerlingen toch vooral de goede man uit te kiezen om met hem verder het nog zo korte levenspad af te leggen. Mej. J. J. Kool vertelde dat deze leerlingen als het ware de eerste „lich ting" vormden en dat hopelijk de zegs wijze „een goed voorbeeld doet goed volgen" de komende jaren uit zou ko men. Kortom, de vlag ging in top, de meisjes verlaten de school en het is nu een kwestie van wachten op de maand september, die een „tweede lichting" zal brengen. Aan de Tweede Christelijke Huis houdschool, Nieuweweg 251, Veenendaal zijn de volgende leerlingen geslaagd: Bennekom: Ees van de Berg, Hennie van Haren, Reini Janssen, Jannie van Roekei, Ria van Ruiswijk, Willie van de Vendel. Ederveen: Hennie Hendriksen, Gees- je Bos, Dikkie Dirksen, Greetje Groene- veld, Celia van Grootheest, Ria van Hu- nen, Hennie Laurens, Truus Nap, Hen nie van Veldhuizen, Hillie van Veld huizen, Geertje Aangeenbrug, Willie- mien van de Brink, Hennie van Kam pen. Overberg: Carla Breeschoten, Gerda van de Haar, Grietje Henken. Scherpenzeel: Riet van Dijk, Gerda Jansen, Klari Jansen, Janna van de Vlierd, Ina Wijnberger. Renswoude: Nannie van Batenburg, Jannie van de Bor, Jannie Bos, Aartje van de Brandhof, Evie van de Dikken- berg, Alie Gijsbertsen, Gerda den Har- tog, Truusje van de Horst, Aartje Over- eem, Betsie Rijnders, Gerda Valken burg. Met lof: 5 leerlingen. Afgewezen: geen. SPORTDAG „ARENA" De korfbalvereniging „Arena" heeft de sportdag, die men oospronkelijk In juni had willen houden, door omstan digheden verschoven naar 20 augustus. Als voorlopige datum voor de jaarver gadering houdt men 26 augustus aan. GEEN UITVALLERS BIJ D.V.J. Een tweetal groepen wandelaars van „De Vrolijke Jantjes' 'nam deel aan de Wageningse Avondvierdaagse. De eerste drie avonden kon men in eigen omge- ving lopen, maar de laatste avond ge- 1 schiedde dit in Wageningen. De senioren liepen 3 x 15 en 1 x 20 km en de junio ren 4 x 10 km. I Er was onder de Rhenenaren geen en kele uitvaller. Vrijdagavond kan men aan de finish bij de Julianaschool in Wa geningen de groepsprijs in ontvangst ne men. Vijf leden van DVJ namen reeds voor de vijfde maal met succes aan de Avondvierdaagse deel. RECTIFICATIE Laatstleden werd door ons vermeld dat dr. Blankestein, die voor de Platte landsvrouwen in Ederveen sprak, ad viseerde om zich voor inlichtingen te wenden naar een bureau voor sexuele hervorming. Dit was onjuist: dr. Blan kestein gaf hiervoor op: de Prot. Stich ting ter bevordering van verantwoorde gezinsvorming, afgekort de P.S.V.G. Hiervoor onze excuses. MAARSBERGEN Tentoonstelling werkstukken In de technische school te Maarsber- gen worden weer de in het afgelopen jaar vervaardigde werkstukken van de leerlingen tentoongesteld. Deze jaarlijks terugkerende tentoon stelling geeft een goed inzicht in het geen er tegenwoordig op een technische school geleerd wordt. Een niet-techni- cus, of -handwerksman begrijpt vaak niet, dat dergelijke produkten door jon ge mensen vervaardigd kunnen worden. 32 feuilleton door Piet Terlouw Gert voelde heur haar tegen zijn wang kriewelen. Met zijn andere hand streek hij langs haar gezicht, langs haar hals, langs het blanke stukje schouder, dat uit haar jurk kwam kijken. Haar gezicht was gebruind door de zon, maar haar licham moest blank wezen als dit witte stukje schouder. Zachtjes liet hij zich achterover zak ken in het gras. Voorzichtig trok hij haar mee. Haar hoofd bleef op zijn schouder liggen en werd nu ondersteund door zijn arm, die nog om haar heen ge slagen was. Gert draaide zich op zijn zij. Wat lag ze daar nu lief in zijn armen. O, als ze toch eens spoedig konden trouwen. Zijn ogenstreelden haar gezicht en dan haar lichaam. Hij zag haar blote bruine benen in de witte sokjes. Zijn hart bonkte in zijn borst, toen hij dichter bij haar kroop. Hij klemde haar tegen zich aan en hij voelde de zachtheid van haar lichaam. Neeltje opende even haar ogen, toen ze zijn warme adem over haar gezicht voelde strijken. Ze trok zijn hoofd plotseling tegen zich aan en ze liet het toe, dat hij zijn tanden zachtjes in haar schouder zette. Hun jonge harten stroomden vol met groot, diep geluk en hun bloed begon sneller te jagen Toen ze wat later afscheid namen voor Neeltjes huis, voelde Gart dat ze rilde en dieper in zijn armen kroop. „Ik ben zo bang," fluisterde ze. „Binde mal, deern," antwoordde hij, maar het klonk niet erg overtuigend. „We hadden 't niet motte doen." Haar stem trilde wat. „Ach kom, hettoe, nou motte nie schreien." ,,'k Kan d'r niks aon doen Haar schouders schokten onder zijn handen. 'k Voel me inenen zo ongeluk kig." rt klemde zijn kiezen op elkaar. Waarom hadden ze zich dan ook op eens zo laten gaan. Altijd was het goed tussen hen geweest en nu nu hadden ze het misschien gelijk verknold. Hij had z'n verstand moeten gebruiken. Hij zei niets meer en liet haar tegen zijn borst uithuilen, ondertussen onhan dig heur haar strelend alsof hij haar daarmee wilde troosten. ,,'k Moet naor binnen," zei ze, toen ze wat gekalmeerd was. Gert liet haar los en trok zijn zakdoek uit de zak om haar ogen wat af te ve gen, die nog nat waren. Neeltje keek over zijn schouder naar de opkomende maan. Toen gaven ze elkaar nog een laatste kus, waarna het meisje het hekje door ging en het paadje naar achteren over liep. Even bleef Gert nog staan. Hij zwaaide naar haar, voordat ze de hoek omsloeg. Daarna haalde hij diep adem en stapte weg. Het beklemde Gert van Dam de vol gende dag meer dan hij zichzelf wilde toegeven. Zijn gedachten draaiden steeds 32. „Bij de baard van de profeet", zegt Kleine- Kim vanuit de mand. „Dit zijn benauwd reisje ge weest hier in dit korf". Dankbaar zuigt hij zijn longen vol met de koele avondlucht. „Maar waar om wij terugrijden langs karavaanspoor?" vraagt hij dan met een verbaasde blik op de brede af drukken, die de kamelen der Touareggs in het rond dat ene punt, hoewel hij telkens probeerde er niet meer aan te denken. Hij moest het niet zo zwaar opnemen. Hij maakte zichzelf misschien maar bang voor niets. Rustig afwachten, dat was het enige, wat hij kon. En ondertussen de zaak niet zo somber bekijken. Vooruit, weg met die zwartgallige gedachten. Hij had nu al lang genoeg met een sache- rijnig gezicht rondgelopen. Maar het luk te hem niet. Telkens hoorde hij weer Neeltjes zachte stem zeggen: ,,'k Voel me inenen zo ongelukkig." „Kunde ze niet veinde, Gart?" Van Zoelen stond onder de boom, waarin Gert de Bloemees aan het pluk ken was. Gert lachte wat. „Jewèl, Van Zoelen. da gao best." „O, 'k wou zeggen, d'r zitte d'r aan- ders zat aon van 't jaor." Ach ja, de baas was niet gewend, dat hij zo stond te dromen onder het werk. Hij moest nu maar flink aanpakken, dan dacht hij er misschien niet zo veel meer aan. Gert verhing het plukmandje, dat half vol was en klom nog een paar treden hoger op de leer. mulle zand hebben achtergelaten. Als antwoord wijst Aram in de verte, waar een kleine eenzame gestalte roerloos neerligt in de verlaten zandvlak te. Spoedig hebben zij de ongelukkige bereikt en Aram haast zich om een waterkruik van de ka meelrug los te binden. Als het koele water hem over de lippen stroomt opent de man spoedig de ogen. „Waar, waar ben ik?" stamelt hij schor. „Wie bent U?" „Een vriend", zegt Aram geruststellend. „Ik kom je uit deze zandhel redden. Wees gerust, je bent veiligMaar als om zijn woorden te logenstraffen schiet plotseling met een zoevend ge luid een pijl door de lucht en boort zich dwars door Arams muts(Wordt vervolgd) Ja, er zaten er zat aan van 't jaar. 't Zou weer een beste oogst worden. Wie had dat gedacht na de evacuatie. De na tuur had zich toch maar weer spoedig hersteld. Sneller dan de maatschappelijke toestand. De huizen moesten eigenlijk maar net zo gauw uit de grond ge stampt worden, als de appels aan de bomen groeien. Nou ja, dat was over dreven, maar het moest hoognodig vlug ger gebeuren dan nu het geval was. Een paar maanden geleden was er spra ke van nieuwe huizen achter de kerk, maar er was tot nog toe geen schop in de grond gestoken. Als ze straks in de winter begonnen, dan zou er weer met veel aan gedaan kunnen worden door het vriesweer. Zo was er altijd wat. Maar waarom maakte hij zich druk om een nieuw huis. Wacht jy nog maar een Jaar of zeven met trouwen. Je bent nog jong genoeg en hoelang heb je feitelijk pas verkering Als het echter eens wat werd bij Neeltje Hoe moest het dan Ver duld, daar zat hij er weer middenin Niet aan denken, sufferd. Het kon net zo goed niks worden. Laat hij eerst maar eens wachten tot vanavond. Vanavond? Net of Neeltje dan al kon zeggen of ze Nee, dat kon Neeltje niet. Ze had die nacht wat slecht geslapen en daardoor was ze vandaag een beetje hangerig ge weest, maar wanneer ze nu vanavond bijtijds naar bed ging, dan zou het wel weer goed komen met haar. En ze knik te Gert glimlachend toe. Dat bemoedigde hem en de bezorgde blik, waarmee hij haar aangekeken had, maakte plaats voor het begin van een lachje om zijn mond. Zie je wel, daar had hij zich de hele dag voor niets bang gemaakt. Het zou ongetwijfeld best voor elkaar ko men. Ze hadden er een goede les mee gehad. In het vervolg meer de hersens er bij houden, dat zoiets niet meer ge beurde. „Lao'n we maor naor binnen gaon, want moeder het de kaffie klaor." Een eindje liepen ze hand in hand de hof door, totdat ze achter de bonenhaag te voorschijn traden en tussen moeders bloemenperkjes doorstapten. Neeltje plukte een paar blauw-paarse herfstastertjes af, die ze tussen de speld van haar broche deed. „Ge lijkent de bruid wel," lachte Gert. I „Gekkerd, die draogt toch zekers gin aastertjes." „Wa dan wel?" „Rozen of lelietjes van daole of aan- jers." „Toe maor. En wie zal dat betaolen?" „Gij netuurlijk! G' het toch centen zaat." „Neudig jao." „Pfoe, zo'n ouwe schraopert." „Da liet ik me nie zeggen, Gart," zei Kees, die juist de deur uitkwam met keurig in de scheiding gekamde haren en het opknap-pak aan. ,,'k Wit wie het zegt," antwoordde Gert. „Motte wer naor de meid?" plaagde Neeltje haar broer. „Dè. gaod'oe gin enen blniks aon, zussie," was Kees' weerwoord. „A'ge maor niet zo laot thuis komt, heur." „Kekte gij maor naor oe eigen Gart, giesterenaovond lag ik al te bed. waor, en toen kwam m'n lieve zussie thuis. Ge mot beter op heur passen jochie, aan- ders krè-de 't met oe schonmoeder aon de stok." (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 4