Naast de KWALITEIT geeft nude prijs de doorslag want RHEBOL autorijles? uw bw DE VALLEI PROCES - INDUSTRIE HOLLANTOR N.v. PAN' ZOEKT U VASTE GROND ONDER UW VOETEN? „SECUUR" VAN WAKEREN'S SERVICE CENTER „RHEBOL" Fa. Finkenfliigel taxirit verhuur REKORD KUKl! HflRDEVELD Autorijles Daffodil Horlogerie Van Manen Tweejarige cursus voor het volledige U.L.O.-diploma Het Grote Dorp DIJKSTRA Machine-bankwerkers 2 broodbezorgers 1 broodbakker noodhulp MEDEWERKERS Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 1 juli 1966 7 Wilt U vlot rijexamen doen? dan naar autorijschool Meer dan 35 jaar ervaring. AUTORIJSCHOOL Jan van Goyenstraat 27 - Veenendaal - Telefoon 3700 tegen sterk gereduceerde prijzen EEN GOEDE RAAD, VOOR U MET VAKANTIE GAAT GEEF UW HUIS VRIENDELIJKE OGEN VOOR zUfi RAAM MRNUFRCTUREN BEDDEN aLEDIKRNTEN VEENENDAAL GORTSTR.39 TELEF. 2321 M. van Beek HOLLANTOR N.V. 2 FLINKE CORVEEëRS CONTROLEUR/ DOEKKEURDER AVOND U.L.O. Maak het u gemakkelijk Voor iets fijns Bakkerij 't Hoekhuis CAMIRA N.V. - VEENENDAAL Industrie voor de vervaardiging van plastic-bekers, heeft in verband met uitbreiding van haar produktie-capaciteit plaats voor enkele die als controleur-inpakkers in 3-ploegen dienst zullen worden tewerkgesteld. Wij bieden een goed loon, gratis bedrijfskleding, prettig en schoon werk. Inlichtingen dagelijks tussen 9 en 17.30 uur op de afdeling personeelszaken, Industrielaan 38 te Veenendaal (ingang Carolan Holland N.V.) tel. 08385- 3541. Wanneer U... Wij bieden U... N.V. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN KOGELLAGERS Wageningselaan 2 Veenendaal telefoon 08385-2151 W .v: VV'^ -c-v'V ;vr- -a- verkoopt motorbrandstoffen van prima kwaliteit Benzine per liter 10.49 Diesel per liter 10.14 Super per liter t 0.51 Meng-smering per liter f 0.60 Nieuwe Veenendaalseweg 175 t/o De Koerheuvel. RHENEN FEDRA een verbeterde voetvorm- sandaal die uw voeten vakantie geeft. Bovendien zijn FEDRA schoenen dus bacterie vrij en hygiënisch fris. Enige speciaalzaak ter plaatse Achterkerkstraat 32, tel. 4190. Veenendaal 1 minuut vanaf de Markt. Met uitstekend materiaal, zowel praktisch als theoretisch leiden wij u op voor het rij-examen. Ook voor uw alsmede zonder chauffeur van o.a. de nieuwste Opeis Rekord, NSU's 1000 en 110 en Volkswagen „Samba" busjes is uw aangewezen adres. Autoverhuur - V.A.M.O.R. rijschool - Taxibedrijf TELEFOON 3510 G. LEPPERS. Valleistraat 69. Veenendaal Wj KOMEN vutter en REINIGEN OW KLEDING Wat daarvoor nodig is vindt u in een rij ke sortering bijJAC. VAN SCHUP- PEN. Alle soorten moderne vitrage en opval lend mooie overgordijnstoffen in een keur van prachtige tinten. Het zal ons een groot genoegen zijn, ze u vrijblijvend te mogen tonen. PASttNDE VITRAGES EN OVERGORDIJNEN Ook voor in nieuwe Adr. v. Ostadelaan 34, (Hoek Jan Steenlaan) VEENENDAAL Telefoon 3726 VAMOR-diploma. PRONTO producente van Firet-vezelvliezen vraagt met spoed: (in dagdienst) die de zorg krijgen voor de orde en netheid in het bedrijf 2 ploegendienst leeftijd minimaal 24 jaar. Hollantor biedt u: een stevig loon gunstige werktijden en meer bijzondere voordelen U kunt zich aanmelden bij de heer Van Egmond, hoofd Personeelszaken van Hollantor N.V., Verlaat 22, te Veenendaal. tel. 08385-3345. (Samenwerkend met o.a. West Point Pepperell Ine USA en de English Sewing Cotton Co. Great Britain) HOOGSTRAAT 28 TELEFOON 2521 HOEK ZWAAIPLEIN BEUKENLAAN - EDE Dit jaar slaagden 26 van de 32 examen kandidaten o.a. de heer v. Oeveren, Crocusstr. 14 te Wageningen met de volgende cijfers: 7, 7, 7, 10, 10, 7, 8, 9. 8, 9. Voor de nieuwe cursus kunt u zich nu reeds aan melden. Afgewezen kandidaten kunnen in de exa menklas geplaatst worden. Het Hoofd der cursus D. Hooijer, Kerkweg 64, Ede. Telef. 08380-2594 HALVE EN HELE KIPPEN iets fjjns in boter gebakken. DIVERSE SAI.AADJES NASSI GORENG CR OQl JETTEN. FRITES enz Onze Cassata IJSTAARTEN iets aparts f2.25 - f 4.25 - f 6.25 CAFETARIA Hoofdstraat 109. Tel 2258 naar banketbakkerij Hoofdstraal 21 Tel 2136 Grote sortering Luxe gebak, taarten en koekjes WEEK RECLAME: Rumcake en Hazelnoot Frou-Frou. PANTER SIGARENFABRIEKEN H. J. VAN SCHUPPEN N.V. VEENENDAAL vragen enige De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het onderhoud en de revisie van machines Eni ge technische ervaring in de sigaren industrie strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist. Minimum leeftijd 20 jaar. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te rich ten aan de afdeling personeelszaken, Panter Si garenfabrieken, Kerkewijk 111, Veenendaal. tel 08385-2142. GEVRAAGD en en voor 3 uur per dag. Not Fischerstr. 46 - Ede - Tel. 8161 een goede gezondheid geniet flink kunt en wilt aanpakken niet bang bent voor vuile handen een normale intelligentie bezit niet ouder bent dan 40 jaar en met beide benen op de grond staat dan hebben wij in één der afdelingen van ons moderne bedrijf misschien een baan voor Uw leven. aantrekkelijke beloning, volgenfc CAO - Metaalindustrie werk zowel in dagdienst als in twee ploegen goede pensioenregeling gratis werkkleding vervoer met eigen busdienst voor ploegenwerkers naar Eist, Rhenen en Wageningen. reiskostenvergoeding ruime mogelijkheden voor sport en ontspanning in het kader van onze actieve personeelsvereniging. Belangstellenden kunnen zich dage lijks in verbinding stellen met de Afdeling Personeelszaken der

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 7