RTTV kon zich (nog) niet in kampioensgroep werken G. Wagensveld moet grond per 1 januari verlaten Morgen begint in Veenendaal groot school-volleybaltoernooi Hans Pieters en Jac de la Rie exposeren in Streekmuseum Allerhande in Ouwehand Pachtkamer deed uitspraak: Kwestie met Verboom is nu ten einde Winkeliers dreigen bij uitbreiding van Ede tussen de wal en het schip te raken Staatslening TAFELTENNISCOMPETITIE Treffers 1-RTTV 15-5 Dammen VDC 2 bevocht na grote achterstand gelijk spel Biljarten BVV-teams kwamen tweemaal tot 5-2 winst Shot 1-RTTV 2: 3-7 „We moeten zien een vinger in de pap te houden" FINANCIËN en ECONOMIE VOOR BABY'S HUIDJE Reinigingsdienst tijdens feestdagen AMERONGEN Hobby show wordt de moeite van "t bezoeken waard Schietnieuws BURGERLIJKE STAND Geen alkohol bij snelverkeer Kerstwandel ing van A.N.Vi .B. „Van knop lot bloem" bij de kerstboom „Hydra" Flamingo 's Links Herv. jeugd vierde kerstfeest Schadeverz. Mij. Victoria-Vesta WOENSDAG 21 DECEMBER 1964 RHENEN Het is RTTV niet ge lukt in Arnhem tot een overwinning te komen en zich zo automatisch te plaat sen voor de kampioensgroep. Dit lukte Treffers wei door dit gelijke spel. Dat het in Arnhem spannend geweest is blijkt \vei uit de vele enkelspelen, die in drie games heslist werden, nl. 6 van de 9. J. Engelaar deed in de openingspar tij, wat van hem verwacht werd en won fraai van Asselman met 12/21, 21/16 en 17/21. Van Breenen echter, die gemakkelijk leek te gaan winnen van T. Spaan, bleef onder deze verwachting, werd onzeker en verloor. De eerste game won hij met de rake cijfers 8/21. doch de tweede game lukte het niet en hij verloor deze met 21/13. De derde ga me had hij lange tijd een voorsprong, doch moest deze aan het einde afstaan en verloor met 21/19. Dit was een te genvaller voor het Rhenense team en naar later bleek ook de beslissing. R. v. d. Brink kon ondanks goed spel net niet winnen van H. Spaan, getuige zijn 2-1 nederlaag met 22/24. 21/5 en 21/17. Het dubbelspel was echter weer met ruime cijfers voor RTTV met 10/ 21 en 14/21, waardoor Engelaar en Van Breenen de gehele competitie on geslagen bleven in het dubbelspel. Na de 2-2 stand, die nu bereikt was moest J. Engelaar tegen de goed in vorm zijnde T. Spaan. Na de eerste game verloren te hebben met 21/18 won hij vervolgens de tweede met 15/ 21. In de derde game ging het gelijk op tot 15/15, waarna Engelaar. mede door pech, toch nog deze game met 21/19 verloor. R. v. d. Brink, die weer behoorlijk in vorm was, maakte tegen Asselman geen fout en bezorgde deze speler zijn tweede nederlaag, nl. met 17/21, 22/20 en 7/21. RTTV kwam nu zelfs voor te staan, daar Van Breenen geen moeite had met H. Spaan. Hij won met 11/21 en 10/21, waardoor de stand dus 3-4 werd voor RTTV. R. v. d. Brink was vervolgens niet opgewassen tegen T. Spaan en verloor met 21/12 en 21/17, waardoor laatstge noemde ongeslagen bleef. J. Engelaar zorgde daarna weer voor volop span ning, want nadat hij de eerste game verloren had tegen H. Spaan met 21/9 wist hij de tweede game fraai te win nen met 23/25. De derde kon hij ech ter niet op zijn naam brengen, hoewel hij nog met 8/10 en 9/11 voorstond. Hij verloor deze game met 21/15, waar door de stand 5-4 voor Treffers werd en er niet meer voor RTTV te behalen RHENEN Burgemeester en wet houders van Rhenen brengen ter open bare kennis, dat in verband met Twee de Kerstdag de reinigingsdienst het huisvuil van maandag zal ophalen op dinsdag 27 december 1966. Rhenen 16 december 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, De burgemeester, W. C. Pieters. L. Bosch v. Rosenthal. De van 27 tot en met 31 december geplande hobbytentoonstelling georga- seerd door de plaatselijke fotoclub, be looft een bezoek alleszins waard te zijn. Interessant is, dat hier samenge bracht zijn een drietal vrijetijdsbeste dingen, die in Amerongen veel beoe fend worden, en steeds meer liefheb bers gaan trekken. De nog jonge fotoclub brengt wat eigen werk, dat hoewel nog op ama teuristisch niveau, de vooruitgang sinds de beginperiode duidelijk demonstreert. Het stof versieren (naaldkunstwerk) is iets dat al een viertal jaren in Ame rongen beoefend wordt. Onder leiding van mevrouw Gelok en onder auspiciën van het Nut, is er ieder seizoen een cursus waarvoor grote belangstelling is. Verder zal men kennis kunnen nemen van het werk van een groepje dames dat eveneens al enige tijd bezig is zich te bekwamen in de schilder- en teken kunst. Een van deze dames heeft zelfs intussen al wat naam gemaakt. Alles bijeen belooft het de moeite waard te worden. De tentoonstelling, die vrij toeganke lijk is en dinsdagavond door burgemees ter Van den Bosch wordt geopend, kan bezocht worden dinsdag tot en met vrij dag van 19 tot 21 uur en op zaterdag middag 31 december van half drie tot half vijf. AMERONGEN Door de leden van de Amerongse schietvereniging werden weer de volgende resultaten behaald: G. v.d. Horst 96 pnt; W. van Veenen- daal 94 pnt; H. den Uijl 94 pnt: A. de Haas 93 pnt; P. v.d. Sigtenhorst 92 pnt; G. Wijnbergen 92 pnt; C. M. Ploeg 90 pnt; R. Brinkman 89 pnt; J. van Leeuwen 88 pnt; A Burgstede 86 pnt en R. E. Labruyère 85 pnt. GEBOREN AMERONGEN. - Evelina, d.v. H. Drost en M. Hazeleger; Wilfred Fokke, z.v. J. H. H. Lohmeijer en F. A. de Jong. ONDERTROi WD: Willem Vermeer. 23 jaar en Johanne Antonie van Rinsum, 22 jaar. GEHUWD: J. van Lambalgen en J. van Omme ren; G. H. van de Kuilen en B .Vink. OVERLEDEN: Japikje Hardeman, 87 jaar, wed. van N. Robbertsen. viel dan één punt. Dit gebeurde, want v. Breenen won gemakkelijk van Assel man in twee games, 11/21 en 11/21, daarmee de stand op 5-5 brengend. Het hangt nu af van de uitslag Tios 2Velp wat er met RTTV 1 gebeurt. Verliest Tios 2 deze wedstrijd, dan wordt RTTV tweede, maar speelt Tios gelijk of wint het deze wedstrijd, dan moet RTTV een beslissingswedstrijd spe len tegen Shot uit Wageningen om even- ZEIST In een spannende wed strijd behaalde VDC II in „Buiten- lust" te Zeist tegen Ons Genoegen III een verdeling der punten. Hoewel de Veenendalers door vlotte verliespartij- en van De Kleuver (de eerste!). Van Leeuwen en Valkenburg al spoedig te gen een 6-0 achterstand aankeken, wis ten ze met enkele invallers toch nog een gelijk spel te bevechten. De gede tailleerde uitslag luidt: 1. W. Striet- manA. Kalter 1-1; 2. L. HovenJ. Th. Tollenaar 1-1; 3. E. v. Waveren W. de Kleuver 2-0; 4. H. Pul—J. H. de Roder 0-2; 5. Th. v. LondenN. Val kenburg 2-0; 6. H. M. DortmondH. Meerveld 0-2; 7. L. OlmanW. de Gooyer 0-2; 8. H. J. v. DijkD. van Leeuwen 2-0; 9. O. GraaflandH. Ver hoef 0-2; 10. J. GeleijnA. Kuiter 2-0 Totaaluitslag 10-10. In Klasse IA zijn de damclubs DEZ uit Culemborg en Ons Genoegen II uit Zeist gelijk geëindigd, evenals in Klas se 2A de damclubs u it IJsselstein en Woudenberg. Deze verenigingen zullen dus beslissingswedstrijden moeten spe len. VEENENDAAL Deze week werd de biljart-competitie in het district Veenendaal voortgezet met o.a. de ont moetingen Excelsior 1, Sportlust 1, LBV 1, BW 2 en BW 1, Driehoek 1. Opvallend was, dat al deze ontmoetin gen in een 52 of 25 stand eindigden. Voor Sportlust werd het een 5-2 neder laag. Slechts C. Kaspers kon tot pun- tenwinst komen. De overige partijen gingen naar de Leersumers, J. Meer beek en E. A. Onink, terwijl het extra punt het totaal op 5 bracht. De Veenendalers hadden een succes volle avond. BW 2 toog naar Leersum en versloeg met 2-5 LBV. Voor de winstpunten zorgden M. van Leeuwen en J. W. van Hardeveld, terwijl Bruits- man zijn partij tegen Keyman niet met succes kon beëindigen. BW 1 bleef in 't Veen en functioneerde als gastheer van Driehoek 1 uit Rhenen. De eerste partij ging voor de BVV-er F. van de. Nat tegen Lieuwen verloren. De ont stane schade werd hersteld door B. Vonk en W. van Asselt, die in de twee de en derde partij resp. Van Baaren en Siermans een zege afdwongen. Eind stand 5-2. VEEMARKT DOETINCHEM Aan voer: slachtvee 329 stuks; gebruiksvee 658 st.; vette kalveren 75 st.; nuchtere kalveren 1120 st.; schapen 32 st.; lam meren 9 st.; geiten 7 st.; paarden 14 st.; biggen 373 st.; beren 3 st.; totaal 2620 st. Pryzen (in guldens): Melk- en kalf koeien f 890f 1450; mest- en weidevee f 830f 1150; drachtige vaarzen f 900f 1430; guste vaarzen f 860f 1160; pinken f 440 f 710; graskalveren f 420f 620; nuch tere kalveren, voor fok en mest f 140, f 260; nuchtere kalveren, voor de slacht f 60f 110; schapen f 90f 120; lam meren f 80—f 110; biggen f 68—f 78 (alles per stuk);vette kalveren le kwal. per kg lev gew. f 4,10f 4,35; idem 2e kwal. f 3,75—f 4,00; idem 3e kwal f 3,40 f 3,65; slachtvee le kwal. per kg gesl. gew. f 3,90—f 4,25; idem 2e kwal. f 3,60 f 3,80; idem 3e kwal. f 3,10—f 3,50; worstkoeien, per kg gesl. gew. f 2,70 f 3,10; slachtpaarden, per kg. gesl. gew. f 2,90f 3,30. Handel: kalm. Scherpenzeel, 21 dec. 1966.— Eiermarkt Aanvoer ca. 900.000 stuks. Prijzen: kip- peëieren f 13,25f 14.00. hennëieren f 11,50—f 13.00, alles per 100 stuks. Handel: traag. Scherpenzeel, 21 dec. 1966.Varkens- markt. Aanvoer 72 stuks. Prijzen: big gen f 75.f 89.per stuk. Handel: ma tig- tueel alsnog in de kampioensgroep te komen. Deze nederlaag, die Shot tegen de RTTV-ers O. Meijer, H. v. d. Broek en J. Notermans te slikken kreeg, komt voornamelijk op het grote falen van de Shot-speler Kim te staan. Deze speler, die tot dusver slechts twee partijen ver loren had kreeg er nu drie nederlagen bij. H. v. d. Broek had nog het meeste werk aan zijn overwinning. Hij moest nog één game afstaan. Meyer, fel aan vallend, gaf hem geen kans (2-0) en J. Notermans, die Kim's zwakke punten goed kende, deed voor Meijer niet on der en won ook met 2-0. H. v. d. Broek kwam ook tegen Jansen en Van Brakel tot winst, terwijl Notermans en Meijer wel van v. Brakel konden winnen, maar in Jansen hun meerdere moesten er kennen. Deze fraaie overwinning is echter te laat gekomen, want het verandert de ranglijst niet meer. De verdere uitsla gen van de RTTV-teams zijn als volgt: Stv. Climax—RTTV 2 8-2; RTTV 4 Kr. en Vr. 2 8-2; RTTV 5—Swift 2 4-6: Ritac 2—RTTV 6 5-5; 't Winstpunt 2 —RTTV 7 1-9; Treffers a jun.—RTTV a jun. 3-7. De ANWB organiseert op zaterdag 24- en maandag 16 december a.s. dus niet op eerste Kerstdag een kerstwandeling. Deze wandeling met een kort en een lang traject van res pectievelijk 12 en 18 kilometer in het bosgebied tussen Zeist en de Leusder- heide leidt over het landgoed den Treek-Henschoten, de boswachterij Austerlitz en het Zeisterbos. Als vertrekpost, die open is "van 9.00 tot 14.30 uur, fungeert het café-restau rant „De Pyramide van Austerlitz", Zeisterweg 98 te Woudenberg, waar de routebeschrijvingen worden verstrekt. In de directe omgeving van de ver trekpost is ruime parkeergelegenheid aanwezig. RENSWOUDE De jeugdclub van de Gereformeerde Kerk „Van knop tot bloem" houdt zaterdagavond aanstaan de haar kerstavond, waarbij ook de ouders en belangstellenden welkom zijn. Deze avond wordt in de Gerefor meerde Kerk gehouden. De gouden aal, die afgelopen zomer in het IJsselmeer werd gevangen In de netten van visser J. de Haan uit het Friese Makkum en die door de Vis serij-inspectie te Utrecht ter observatie werd ondergebracht in 't aquarium van Ouwehands Dierenpark, is al weer ge ruime tijd uit het nieuws. Maar de al gen hebben er voor gezorgd, dat deze bijzondere paling opnieuw in de publici teit komt. De aal heeft namelijk zijn goudgele pakje verwisseld voor een don kergroen. Tussen de grote kiezelstenen in het aquariumbak heeft deze aal zich niet voldoende schoon kunnen schuren, het geen tot gevolg heeft gehad, dat de al gen zich op zijn huid konden vastzet ten. Aquariumverzorger Van de Wijngaard heeft intussen grof rivierzand in de bak gedaan. De paling van visser De Haan schiet er nu dagelijks als een drilboor in, waardoor het gouden huidje weer als nieuw onder de algen vandaan komt. De aal, die nu al weer voor de helft schoon is, heeft nog twee kleuren. Het wordt je letterlijk geel en groen voor ogen, als je hem ziet zwemmen. Maar dat zal niet zo lang meer duren. De algen zullen er door het hagelwitte zand spoedig zijn afgeschuurd. En voor wie er belang in stelt: deze bijzondere aal is gedurende zijn korte verblijf in Ouwe hands Dierenpark al flink uit de kluiten gewassen. Vorige week plaatste Ouwehands Die renpark een oproep voor hydra's. De hydra is een poliep, die planariën ver nietigt. De palnaria is een microsco pisch klein bloedzuigertje, dat met wa tervlooien niee is gekomen in Ouwe- hands aquarium, daar veel overlast be zorgt en waarvan men alleen maar ver lost kan worden door de hydra, die ze met huid en haar verslindt. De oproep: „Ouwehands zoekt hydra's", bezorgde de directie van het dierenpark een te lefoontje van een journalist uit het wes ten van het land. die zei:„U spreekt met Hydra, u hoeft dus niet meer te zoeken." Het gaf nogal wat hialriteit, toen bleek dat de man zo heette. Het was echter bepaald teleurstellend, dat de journalist geen planariën lustte In Ouwehands Dierenpark lopen de flamingo's al jaren vrij rond. Hun do mein is een grote vijver in een gazon, waar ze zich volkomen thuis voelen. En hoewel ze zomaar het park in kunnen lo pen, deden ze dat nooit. Totdat voor enkele dagen twee jonge e xemplaren „aan hun stelten" trokken en op ver kenning uitgingen. Op zekere dag ston den ze zelfs voor de poort van het park, klaar om de dierentuin te verlaten. De kleurrijke vogels konden nog net op tijd worden „aangehouden". „Vermoede lijk hebben die twee trekneigingen," luidde het commentaar van de heer Ouwehand. RENSWOl'DE Dezer dagen heeft de Pachtkamer uitspraak gedaan in de kwestie, die is gerezen tussen de heer G. Wagensveld, IJtrechtseweg 2 te Rens- woude en de N.V. Industrie en handelsmaatschappij Verboom en Co., die nu nog in Ede is gevestigd, maar binnenkort naar Renswoude verhuist. Omdat het gebied tussen de Molenstraat en de Utreehtseweg door de gemeente, tot industrieterrein was bestemd, gingen de betrokken eigenaren tot verkoop van hun grond aan de N.V. Verboom over. Het bedrijf kreeg aldus ook de grond, waaróp het huis van de heer Wagensveld staat en die hij van een inwoner van Woudenberg pachtte,, in eigendom. Men kon het evenwel niet eens worden over de schadeloosstelling. De Pachtkamer heeft nu In deze zaak het laatste woord gesproken. Voor de heer Wagensveld houdt dit onder meer in, dat hij de grond, die door Verboom is aan gekocht, per 1 januari 1967 zal moeten hebben verlaten. De Pachtkamer deelt in haar uit spraak mee, dat men tot de conclusie gekomen is, dat met betrekking tot de beëindiging van de pachtovereenkomst door de N.V. Verboom met de heer Wa- VEENENDAAL Morgen wordt Veenendaal weer overstroomd door school-sport- lieden uit de hele omgeving. Voor de zeventiende maal gaat dan het grote Kerst volleybaltoernooi van start, waaraan vrijwel alle ULO- en middelbare scholen uit Veenendaal en w\jde omgeving deelnemen. Vanaf morgenvroeg tot zaterdag middag a.s. zullen er in alle sportzalen in Veenendaal zo'n slordige 325 wedstrij den worden gespeeld door rond 170 teams. Meer dan duizend actieve volleybal- spelers en -speelsters zullen vol overgave hun krachten geven voor de sporteer van hun school. Het staat by voorbaat al vast, dat het aan spanning niet zal ont breken. Als men de grote schema's bekijkt, waarin deze vele wedstrijden zijn ver werkt doet het geheel aan als een groot spektakelstuk. In alle zalen van Vee nendaal wordt er van 's morgens half negen tot soms ver in de avonduren ge speeld in diverse poules. De 170 inge schreven formaties zijn ingedeeld in A- en B-afdelingen, hetgeen meestal wordt afgemeten naar de leeftijd van de spelers in dat team. In de afdeling ULO, waarin de heer E. van Asselt de scepter zwaait, wor den in totaal 171 wedstrijden gespeeld door 81 ploegen. In de afdeling middel bare scholen (VHMO) ongeveer 145 wedstrijden door 88 ploegen. De fina les voor de afd. ULO worden gespeeld in de sportzaal van de Kon. Juliana- school aan de Kerkewijk en de finales van de afd. VHMO in gebouw Eltheto aan de Fluiterstraat. Morgen, donderdag 22 dec., spelen de B-jongens van de afd. 'ULO in de zaal van de Kon. Julianaschool en aan 't Slot de Bruïneplein. De finale vindt omstreeks 18.00 uur plaats in de zaal van de Kon. Julianaschool. De meis jes-B uit deze afdeling spelen in de zaal aan de Sandbrinkstraat, waarin tevens een B-groep voor de jongens is ondergebracht. Organisator van de afd. VHMO, de heer H. C. Buys, plande op de eerste dag in Eltheto vanaf twee uur wedstrijden voor meisjes A-2 en B-l en voor jongens B-3 en B-4. Dit is voor de eerste dag al een hele hand vol wedstrijden, maar men moet voor het zwaardere geschut, dus voor de wat oudere en wat meer geroutineerde speelsters en spelers, wachten tot vrij dag en zaterdag om het „echte" vol leybal te zien. Maar in eerste instan tie gaat het daar niet om. De Olympi sche gedachte, dat deelnemen belang rijker is dan winnen, doet vóór zater dag nog wel opgang. Zaterdag, als de jongens van de afd. VHMO in Elthe to gaan strijden om de hoogste prijs, is het hek van de dam. Vele honder den supporters zullen dan weer in El theto zijn samengepakt om hun favo rieten aan te moedigen. De spelers zelf zullen de meeste moeite hebben om on danks het lawaai op de been te blijven en nog goed te volleyballen. Maar dat hoort er allemaal bij. Een aparte, wat rumoerige sfeer, behoort bij dit toer nooi, hetgeen één der hoofdoorzaken is van de grote belangstelling, die er voor dit evenement bestaat. De leiders zul len weer veel moeite hebben de grote spelersmassa in goede banen te leiden en er voor te zorgen, dat men zich in de zalen naar behoren zal gedragen. Al deze dagen kan men weer op de Veenendaalse straten veel sportief uit gedoste vertegenwoordigers van diver- RHENEN Vanaf vandaag tot 9 ja nuari van het komende jaar exposeren in het Rhenense Streekmuseum Hans Pieters en Jac. de la Rie. Hans Pie ters werd 22 juni 1931 te Arnhem ge boren. Hij ontving zijn grafische oplei ding aan de academie voor beeldende kunsten te Arnhem. Door zelfstudie heeft hij de verschillende technieken van de schilderkunst leren beheersen. Hij was onder andere werkzaam als behang- en textielontwerper voor bin nen- en buitenland en tevens dessina- teur. Hij exposeerde al in Arnhem, Oosterbeek, Den Haag en Nijmegen. Wat bijzonder opvalt is de veelzijdig heid van deze kunstenaar. Behalve schilderijen, waarin men duidelijk de graficus onderscheidt, toont hij bijzon der knappe portretten, litho's en textiel- ontwerpen. In al deze werkstukken ziet men de volledige beheersing van de verschillende technieken. Zijn verwant schap met de oude meesters blijkt ook duidelijk. Het koloriet is bescheiden en de composities zijn met zorg samenge steld. Zijn werk is het middel tussen de wereld van kunst en de drukke jachtige mens van tegenwoordig om hem te zeggen dat schilderkunst, mu ziek en poëzie uit andere regionen stam men. Het is duidelijk dat hij vaak zijn inspiratie ontleent aan de muziek van beroemde componisten. Hans Pieters woont in Arnhem. Jac. J. de la Rie werd op 19 okt. 1935 te Leiden geboren. Hij woonde on der andere in Amsterdam, waar hij in contact kwam met schilders van de surrealistische richting. Dali, Johfra en Willink hebben enige tijd zijn werk be- invloed. Naderhand ontstaat een eigen stijl. Een jaar grafische school gaf hem enige technische grondslag. Ver der grotendeels autodidact. Sinds 1964 is hij leider van het kerkelijke jeugd werk der Ned. Herv. gemeente te Wa geningen, waar hij nu ook woont. Hij exposeerde al eerder in Amster dam, Bennekom, Wageningen en Spij- kenisse. Bij de beschouwing van zijn prestaties als tekenaar en schilder, zien we daarin enkele opmerkelijke aspec ten. Vooreerst zijn zwart-wittekenin- gen, scherp van lijn en contour, ex pressies van gedachten over of uitbeel dingen van werkelijkheden. Deze teke ningen hebben vaak een religieuze ge dachte tot achtergrond. De la Rie's in terpretaties zijn overwogen en scherp van visie. Een hoogtepunt bereikt hij in zijn surrealisme. In deze werken syntheti seert hij zijn lijnenspel en kleurscha keringen tot een zeer persoonlijke stijl met verrassende resultaten: sober van opzet, doch rijk van inhoud; eenvoudig van kleur maar met veel effect; sim pel van gegeven, groots in visie en sterk van uitdrukkingskracht. Knap zijn ook de werken waarin het strakke lijnen spel wordt doorbroken met surrealisti sche vormen in grijze tonen, die door hun grilligheid het strakke zwart-wit lijnenspel niet alleen doorbreken, maar tegelijkertijd een nieuwe dimensie ge ven. zich haastend naar de zaal waar op dat favoriete ploegen aan se scholen zien. hun speelzaal of moment één der het werk is. Al met al staat Veenendaal weer in het teken van de volleybalsport en ge zien het record-aantal deelnemende scholen en ploegen belooft het weer 'n uniek evenement te worden. gensveld daan. een redelijk voorstel is ge- In dit voorstel werd ondermeer be paald, dat de Renswoudenaar nog twee jaar na de ontbinding van de pacht overeenkomst in het pand Utrechtse- weg 2 zou mogen blijven wonen, om op deze wijze de schade die door hem zou worden geleden te beperken en ook om eventuele moeilijkheden die uit het be ëindigen van de pachtovereenkomst zou den voortkomen, te beperken. Boven dien zou de heer Wagensveld het ge bruik en genot van de door hem ge pachte grond gedurende die tijd mogen blijven behouden. Dit voorstel is door hem evenwel af gewezen. Nu men onderling niet tot een regeling betreffende de schade loosstelling kon komen, heeft de pacht kamer de grootte ervan bepaald. Daarbij is ook bepaald dat de heer Wagensveld errvoor moet zorgen dat de N.V. Verboom zijn woning met de bij behorende schuur per 1 januari 1967 ter beschikking van het bedrijf heeft gesteld. EDE De winkeliers van Ede-west houden nauwlettend de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Veldhuizen in het oog. Hun toekomst is ermee ge moeid. De middenstanders van de Veenderweg, het Soembaplein en het Ro- zenplein voelen zich bedreigd. Eén van hen, de heer P. van Veldhuizen, de (voorlopige) voorzitter van de Belangenvereniging Ede-west, zegt: „Als we niet oppassen komen we tussen de wal en het schip terecht. We moeten daar om zien een vinger in de pap te houden". De heer Van Veldhuizen noemt als concrete wens de mogelijkheid voor de winkeliers hun zaak over te plaatsen naar de nieuwe wijk. Niet alleen de ontwikkeling van het plan Veldhuizen, maar ook andere pro blemen, die rechtstreeks het wel en we*- van Ede-west raken zoals het parkeerprobleem zullen meermalen ter sprake komen op de vergaderingen van de nog jonge Belangenvereniging van deze buurt. In januari zal de ver eniging, na een „voorlopig" bestaan van zo'n tien weken, definitief gestalte krijgen. Voorzitter P. van Veldhuizen (33): „Niet enkel winkeliers kunnen lid worden, maar ook anderen, die een za kelijk belang in onze wijk hebben, zo als garagehouders en bloemisten. Twee derde van hen is nu al geinteresseerd, 't zullen er nog wel meer worden." De Belangenvereniging gaat zich op een breder terrein bewegen dan uit sluitend dat van de middenstand. Het bestuur vindt hét van het grootste be lang dat de bevolking zelf ook een stem in het kapittel heeft. „Het moet komen tot een prettig samenspel tussen de za kenmensen en de burgerij. We willen weten wat er hier onder de bevolking leeft." Na het al vele jaren bestaande „Ede- Zuid" en het dit jaar opgerichte „Cen trum Service Ede" is „Ede-West" de derde belangenvereniging in ons dorp. De Edese Winkeliers Vereniging heeft met welgevallen deze geboorte begroet, want in de opzet, zoals die door het bestuur van deze vereniging gezien wordt, zijn de belangenverenigingen de aangewezen organen, die ieder in hun eigen wijk op de beste manier de pro blemen te lijf kunnen gaan en velerlei activiteiten kunnen ontplooien. De nog jeugdige heer Van Veldhuizen („Jonge ren benaderen de problemen gemakke lijker dan de oudere generatie"): „De vroegere vorm van de Edese Winke liers Vereniging viel bij ons niet in goe de aarde, er waren dan ook maar zo'n 20 winkeliers uit onze wijk lid. De EWV had enkele jaren geleden totaal geen belangstelling voor de verschillen de wijken. Ze lieten ons links liggen en dat was niet in ons belang. Wij van West willen dat ook voor ons iets ge daan wordt. Nu de EWV een overkoe pelend en adviserend orgaan geworden is. liggen de zaken anders. Wij, de be stuursleden van de belangenvereniging, zullen op de bres staan voor een ge zond Ede-west, waarbij wij het gevecht met de vele en dikwijls gecompliceerde problemen niet uit de weg zullen gaan," aldus de voorzitter van de jongste be langenvereniging in ons dorp. 0 In een brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken, hebben de samenwerkende Kamers van Koophan del voor Limburg hun bezorgdheid uit gesproken over het „bijzonder lage tem po waarin de industriële herstructure ring verloopt van het gebied waar de zg. S.I.O.L.-regeling van toepassing is". De Kamers vragen zich af of er niet zelfs van een stilstand moet worden ge sproken. RENSWOUDE In de smaakvol versierde zaal van gebouw „Rehoboth" waren gisteravond de Hervormde jeugdverenigingen bijeen voor de kerst avond. De heer Cozijnsen had een aandach tig gehoor voor zijn mooie overdenking „Waarom vieren wij Kerstfeest?" Ook naar de vertelling van mejuffrouw Vink over „De eerste wereldoorlog" werd met aandacht geluisterd. Er werd deze avond veel gezongen onder leiding van mevrouw Gijsbert- sen uit Scherpenzeel, die haar elektro nisch orgel had meegebracht. AMSTERDAM, 20 dec. Het spec- takelstuk, namelijk de inschrijving op de nieuwe 7 procent staatslening 1966-2 groot f 250 min tegen 100 procent, heeft zich vanmiddag voltrokken. De belang stelling was, zoals werd verwacht, zeer groot. Van alle kanten kwamen de in schrijvingen uit Nederland binnen, ter wijl ook het buitenland flinke belang stelling toonde. Op de vorige 7 pet. staatslening groot f 200 min tegen 99% pet. werd voor niet minder dan tegen de f 400.000.000 ingeschreven. De toe wijzing bedroeg toen 0,545 pet. Dit be drag werd vandaag wel niet gehaald doch volgens de beurs zal het toch wel weer een „gekkenhuis" worden. Er is de laatste tijd een lichte ontspanning op de kapitaalmarkt ingetreden hetgeen tot een daling van het rentepeil zou kunnen leiden. Dit heeft de belangstelling voor de onderhavige 7 pet. lening ontegenzeg gelijk nog vergroot. De stemming op de staatsfondsenmarkt was prijshou dend. Van de internationale waarden lag Philips het meest gevraagd in de markt. Dekkingsaankopen van de beroepshan- del droegen in deze hoek tot de vaste stemming bij met een koers van ca. 81, tegen een vorige slotprijs van 77,90. De vraag kwam hier in een vrijwel le ge markt, hetgeen de koersstijging in de hand werkte. Unilever deed goed mee op 86,70 (85,50). AKU liep op van 51,60 tot 52,70 ex 1.20 interimdiv, tegen gis teren 52,40 cum int. div. Kon. Olie bleef achter op 125.40 (126.30). Hoog ovens was goed prijshoudend op 275 als advieskoers. KLM werd iets lager gead viseerd omdat dit fonds gisteren in Wall Street twee dollar moest prijsgeven. De New Yorkse beurs sloot maandag zwak verwachten winst van General Electric hoofdzakelijk op het bericht dat de te over 1966 lager zal uitvallen t.o.v. 1965. Het Dow Jones-gemiddelde voor indus trie-aandelen daalde er acht punten tot 798.99. De scheepvaartsector liet zich van middag wederom van de goede zijde zien. Scheepvaart Unie en Kon. Boot lagen vast in de markt op resp. 135 en 86 3/4. De cultures gaven geen veran deringen van betekenis te zien. Kwatta verwacht over 1966 niet of nauwelijks winst. Veel invloed op de koersvorming van dit aandeel had het bericht niet. De minder gunstige gang van zaken bij de Ned. Kabel had tot gevolg dat de advieskoers voor de aan delen van deze maatschappij lager werd gesteld. AMSTERDAM Als onderdeel van de harmonisatie binnen hét concern Nationale-Nederlanden, waarvan o.m. deel uitmaken de N.V. Verzekerings bank Victoria en de N.V. Algemene Verzekering Maatschappij Victoria, beide in Amsterdam, alsmede Vesta- N.V. in Arnhem, is besloten tot nauwe re samenwerking tussen genoemde maatschappijen op het gebied van de schadeverzekering, zo wordt in een communiqué meegedeeld. In verband hiermee zal de naam van de N.V. Algemene Verzekering Maatschappij „Victoria", welke maat schappij reeds vele jaren het schade verzekeringsbedrijf uitoefent, worden gewijzigd. De nieuwe maatschappij zal heten: „N.V. Schadeverzekeringsmaat schappij Victoria-Vesta". De directie van deze maatschappij zal per l/l/'67 bestaan uit de heren H. van Nieuw- kerk, mr. W. Walter. W. D. Veltman jr. en E. Kloosterhuis (directeuren) en R. J. Dauvillier, mr. H. H. Houtman, W. van Teuten en mr. N. J. Versteegh (adj.-directeuren)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 5