Doet nu uw inkopen in het Winkelcentrum Veenendaal Veenendaalse winkeliers hebben grote plannen Veenendaal, gezellig winkelcentrum, verwacht U LIJST VAN DEELNEMENDE WINKELIERS in Veenendaal KOOPCENTRUM VEENENDAAL i r OPLAGE 30.000 40 JAAR V.W.V Winkels open Wat moet U doen 40jarige V.W.V. Handel en Nijverheidr"strooit regen honderden cheques uit over winkelend publiek van Heel de Gelderse f allei en Betuwe gaat naar de VOORJAARS ACTIE in het Jubileumactie met spaarzegels Van vrijdag 24 april t.e.m. zaterdag 9 mei LET OP DE GROTE ONBEKENDE VOOR MOEDER, VAN V.W.V. ZORG DAT U ERBIJ BENT VRAAG ZEGELS VRAAG ZEGELS Rondgang met muziek UITGAVE VAN DE VEENENDAALSE WINKELIERSVERENIGING „HANDEL EN NIJVERHEID" VEENENDAAL BUREAU: HOOFDSTRAAT 106 TELEFOON 2763 VEENENDAAL Wie reist er mee, met de Veenendaalse V.W.V. De grote onbekende Taptoe in Hoofdstraat Inlevering zegels en cheques Vertrek in 1960 van de prijswinnaars van een V.W.V.-actie voor een reis naar Duitsland. Links (met jas over de arm) de voorzitter van „HanSel en Nijverheid" de heer Ant. de Ruiter. Op vrijdag 24 april start de V.W.V. in Veenendaal met een grootscheepse voorjaarsactie. Deze voorjaarsactie SPAARACTIE. staat geheel in het teken van de Alle deelnemende winkeliers kenbaar aan de bekende blauwe verenigingsvlag geven bij aankoop tegen contante betaling voor elke gulden 1 ZEGEL. 50 van deze ZEGELS, geplakt op een daarvoor gratis beschikbaar gesteld opplakvel, kunnen dan worden ingeleverd bij het V.W.V. BUREAU, Hoogstraat 19 (vanouds Polderhuis). U ontvangt bij inlevering van dat opplakvel GRATIS een zak HEERLIJKE KOEKJES (1ste soort). Bovendien ontvangt U GRATIS 5 SPAARZEGELS (waarde 60 cent) waarmee U een begin hebt gemaakt voor uw deelname aan de GROTE JUBILEUM SPAARAKTIE. U kunt ook cheques sparen, die U weer kunt inwisselen bij de deelnemende winkeliers. Tijdens de laatste twee dagen op 8 en 9 mei zal de grote onbekende door Veenendaal dwalen. U treft hem aan in de winkels van de deelnemende winkeliers. Hij deelt HONDERDEN GRATÏS CHEQUES uit aan niets vermoedende kopers. Al deze chequs behouden hun waarde. De gulle onbekende zal op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 mei, speciaal met het oog op Moederdag, HONDERDEN cheques uit reiken, waarop specifieke cadeaus voor MOEDER worden verstrekt. U hebt veel te winnen, niets te verliezen. Cheques en zegels zijn waardevol, want V.W.V. is heel wat van plan. Lever uw opplakvellen in op het Bureau. Let U er op vooral op dat U bij al uw inkopen de zegels ontvangt. DE VEENSE TOONBANK De Veenendaalse Winkeliers gaan hun cliëntele, die over een groot gebied verspreid zqn, in de komende weken weer een grote Voorjaarsactie aanbieden. Inhakend op het onlangs gevierde 40-jarig jubileum willen de Veenendaalse winkeliers dit jubileumjaar afsluiten met deze actie die in het teken staat van de reeds bekende Spaaractie. Deze Spaaractie is en wordt actueler. Ieder, die voor 50.— aan spaar zegels inlevert ontvangt contant ƒ57,50 in handen of voor ƒ60.— aan cheques. Deze cheques vooral zijn waardevol, omdat zij bij de deelnemende winkeliers weer kunnen worden omgezet in begerenswaardige artikelen. De V.W.V. heeft echter nog veel meer pijlen op haar boog. Op vrijdag 8 mei des avonds, terwijl de Boerenkapel haar klanken uitstrooit, zult U nog voor een verrassing komen te staan. De grote onbekende komt tegelijk met de Boerenkapel aan en zal in de deelne mende zaken een regen van cheques over het winkelend publiek uitstrooien. Deze cheques kunt U direct inwisselen op het bureau. Ook op zaterdag 9 mei is de grote on bekende weer present. Iedere cheque be tekent een rijksdaalder. Zorg dat U de onbekende niet voorbij loopt. Bovendien heeft hij nog een extra at tractie in petto. Eveneens op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei deelt de grote onbekende speciale cheques uit. Met deze cheques kunt U voor Moeder een prachtig cadeau uitkiezen, een specifiek cadeau voor HAAR. Het succes van de V.W.V.-reizen van enkele jaren geleden dient ge prolongeerd te worden. Deswege besloot het bestuur van V.W.V. om deze zeer interessante reizen weer te gaan organiseren. Cheques, gespaard in het kader van deze Spaaractie blijven geldig voor de a.s. reizen, ook naar het buitenland, die dan tegen een spe ciale reduktie kunnen worden ge maakt. Op vrijdagavond 24 april, de openings dag van de grote Voorjaarsactie zal de bekende Scheepswolharmonie een taptoe geven in de Hoofdstraat te Veenendaal. Deze indrukwekkende taptoe duurt van 8.30 tot 9.15 uur. Het Bureau van V.W.V., waar U de opplakvellen met 50 verzamelde zegels kunt inleveren is gevestigd op het adres Hoogstraat 19 (Polder huis). Het Bureau is hiervoor da gelijks geopend van 1012 en 's middags van 2.30 tot 6 uur. (Vrijdags tot 9 uur). De deelnemende winkeliers aan de Voorjaarsactie 1964 zijn kenbaar aan het embleem 40 jaar V.W.V., dat aan de zaak is .aangebracht. Bovendien kunt U onze leden herken nen door te letten op de bekende blauwe verenigingsvlag, die uiteraard zal warden ontplooid. Op zaterdagmiddag 2 mei zal de Vee nendaalse Harmonie „Caecilia" de Voor jaarsactie opluisteren met een muzikale roQdgang door Veenendaal. Op vrijdag avond 8 mei speelt een bekende Boeren kapel op verschillende punten van de plaats. Ook op zaterdagmiddag 9 mei, de sluitingsdag, zal de Boerenkapel de win kelactie opluisteren. De Veenendaalse winkeliers verwachten U. Niet alleen U als rasechte Veenendaler bent hartelijk welkom in onze zaken. Maar ook zij die rondom deze plaats wonen in een wijde omgeving willen wij verwelkomen. "Wij stellen er prijs op te verklaren dat wij U in een prettig gesprek willen adviseren als U onze artikelen wenst te kopen. Vooral tijdens deze Voor jaarsactie 1964 hopen wij op Uw komst te mogen rekenen. Wij hebben ons beste beentje voorgezet en zouden U willen aanraden: Komt naar Veenendaal, bekijk onze etalages en doet Uw keus. Die dan beslist niet moeilijk (meer) is. WEER OF GEEN WEER... Gezellig inkopen bij de Veenen daalse winkeliers. Op de vrijdagen 24 april, 1 mei en 8 mei zullen de zaken in Veenen daal tot 9 uur 's avonds open zijn. De winkelsluiting op woensdag 6 mei (de woensdag voor Hemel vaartsdag) vervalt. Op deze dag zijn de winkels normaal tot 6 uur geopend. Op woensdag 29 april echter blijft de winkelsluiting van kracht en zijn de Veenendaalse zaken om 1 uur dicht. Op Koninginnedag 30 april zyn de meeste zaken gesloten. Fa. Ant. Achterberg Fa. Alberti-Ravenhorst Fa. D. J. Anbeek N.V. 't Anker Artifoto (D. Hup) Fa. N. Bakker Fa. M. Bastmeyer Fa. P. van Beek Fa. S. Bos Fa. B. van den Bosch Fa. F. van de Bosch Fa. .T. van de Bosch Fa. A. Bouman Fa. Bovendeert Fa. P. v. d. Bovenkamp Fa. E. A. v. d. Broek Fa. G. Davelaar Fa. Fr. Diepeveen Fa. Donkelaar Fa. C. Drost Fa. G. van Eden Fa. G. van Eden Fa. R. van Eden Fa. Eikendal Fa. B. van Engelenburg Fa. L. C. Geluk Fa. A. P. van Ginkel Fa. P. Groeneveld Fa. A. G. van de Haar Fa. C. van Hardeveld N.V. Jac. van Hardeveld Fa. F. J. v. d. Helm Fa. C. Hendriks-en Fa. L. Hey Fa. T. Hiensch Fa. D. H. Hootsen Fa. H. Huibers Fa. W. Huibers Fa. G. Janssen Zn Fa. Henny Jansen Modemagazijn „Jeanette" Fa. Riek de Jong 23 SI. de Bruïneplein 23 Hoofdstraat 13 Hoofdstraat 66a Hoofdstraat 96 Hoofdstraat 84 Hoofdstraat 24 Hoofdstraat 66 Emmalaan 28 Hoofdstraat 91 Hoogstraat 911 Hoofdstraat 12 Hoofdstraat 6 Hoofdstraat 108 Hoofdstraat 110 Patrimoniumlaan Hoofdstraat 52 Hoofdstraat 41 Hoofdstraat 29 Hoofdstraat 36 Boslaan 17 Patrimoniumlaan Nieuweweg 37 Hoofdstraat 58 Pr. Bernhardlaan Pr. Bernhardlaan Markt 18 Kerkewijk 27 Patrimoniumlaan Munnikenweg 33 Hoofdstraat 31 Hoofdstraat 60 SI. de Bruïneplein 25 Hoofdstraat 99 Hoofdstraat 45 Hoofdstraat 27 Hoofdstraat 77 Zandstraat 60 Bergweg 15 Hoofdstraat 70 Zandstraat 7 Hoofdstraat 47 Zandstraat 15 4 68 10 Fa. S. W. Kleefsman Fa. P. J. Klompenburg Fa. P. J. Klumpenaar Fa. R. Kok Fa. H. de Koning Fa. G. van Kooten Fa. G. H. van Leeuwen Fa. G. Legemaat Fa. „Libelle" Fa. A. v. d. Loosdrecht Fa. A. C. de Meer Fa. D. v. d. Meyden Fa. A. Middelhoven „Myosotis" bloemisterij Fa. N. Pauk Fa. Prummel Fa. D. Quint Fa. W. Rebergen Fa. Ant. de Ruiter Fa. de Ruiter-de Jonge Fa. H. de Ruiter Fa. A. Scholtus Fa. G. van Schuppen Fa. J. H. van Schuppen Zandstraat 3 Pr. Bernhardlaan 107 Zandstraat '37 Gelderland 10 Patrimoniumlaan 46 Zandstraat 129 Hoogstraat 7 Zandstraat 27 Hoofdstraat 67 Hoofdstraat (Kiosk) Hoogstraat 8 •Hoofdstraat 46 Hoofdstraat 39 Davidsplein 1 Hoofdstraat 7 Kerkewijk 17a Zandstraat 19 Zandstraat 57 Hoogstraat 12 Hoogstraat 18 Hoogstraat 20 Hoofdstraat 57 Hoofdstraat 101 Hoofdstraat 90 Gortstraat 39 Fa. Jac. van Schuppen N.V. Hein van Schuppen Hoofdstraat 89 Fa. W. van Schuppen Hoofdstraat 102 Huize Schuuring Fa. Stegehuis Fa. J. F. Tak Fa. J. Turkesteen Vebotex Drogisterij 't Veen Fa. Rein Veenendaal Fa. Veldhuizen Fa. B. Versteeg Fa. W. Waayenberg Schoenhandel „Waco" Fa. J. v. d. Wee (Tempo) B. Wesselo „Wollana" Fa. S. v. d. Zee Fa. H Zimmerman Hoofdstraat 87 Hoofdstraat 25 Hoofdstraat 106 Hoogstraat 26 Kerkewijk 37 Hoofdstraat 87 Gortstraat 1 Wilhelminastraat 53 Hoofdstraat 54 SI. de Bruïnestraat 3 Hoofdstraat 49 Zandstraat 84 Zandstraat 86 Markt 7 Hoofdstraat 75 Kerkewijk 19 Het Bestuur van V. W. V. wil Uw spaarzin aanwakke- ren. Wanneer U voor f 1.koopt ontvangt U een zegel. Vijftig van deze zegels, keu rig opgeplakt op een opplakvel, U gratis verstrekt, geven U recht op een gratis zak koekjes van de eerste soort. Bovendien ontvangt U vijf spaarzegels, waarmee U de basis kunt leggen voor ver dere deelname aan de Spaaraktie. U plakt deze zegels in Uw spaarboekje. Heeft U geen boekje? Geen bezwaar het wordt U gratis door de deelnemende win keliers verstrekt. Hebt U het boekje niet vol als de actie wordt beslotenAl weer geen nood. U gaat dan verder met de Spaaraktie. Voor iedere gulden die U koopt krijgt U tegen bijbetaling van 10 ct een zegel. Voor 50 zegels ontvangt U dan contant 57,50, DUS EEN WINST VAN f7,50. U kunt voor die 50 zegels evenwel ook een chequé vragen ter waarde van f 60, die U bij de deel nemende winkeliers kunt besteden. Dan hebt U een WINST van EEN TIENTJE! Bewaart U de che ques liever want dan kunt U zeer waar schijnlijk met V.W.V. mee ov een prachtige reis door binnen- of buitenland. I WAT U DUS MOET DOEN? j In uw eigen voordeel zoveel mogelijk ze- gels verzamelen. U j en uw gezin profite- I ren erdan. Grote Voorjaarswinkelactie

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Veense Toonbank | 1964 | | pagina 1