l ESN PRACHTIGE WINTERJAS NAAK NAAT ,1 OP DE WINKELBEURS VINDT ONS OP STAND NO. 53 MET D. FRISIA WOL H. H. Automobilisten Fa. KROUWEL no. 4 in hal C P. H 0 E F L A K E H Nederiaridsclie Gas-Nïj N.V. ou wmaterial e n etonindustrie v.h. de JONG I SCH0UTE rÖ^-Cosmenmagaloca FIRMA A.P. van G1NKEL VEENENDAAL f I 1 I I I DOE ALS IEDEREEN EN KOOP BIJ Fa. Wed. A. W. de Haas A. vd. Weerd Refroeflt ótand 46 En nu ter zake! Hei antuu-ooJid fyan luw, JtcPiufLfien, Hcw-$dóirutai 98, V^eruencEiai JbiUèiL&jie. Riaetn^indedj 9e&li(tte defcenö, Q^aianlQdakais 't Zaad Drogisterij J. F. Tak Autobusdiensten Fa. Wed. A. W. de Haas - Markt 16 - Telefoon 345 - Veenendaal GaoRa. fi.ham-en. aan iiand na. 1 BM®y®Tr®DIIHIAIL ÏIIMT©® MiTIlLy IM© ZELFS de moeilijkste FIGUREN P,uiiau-eAi, GlÜfto-u-eii, en tte&te-n 0,. (luint L&. fydk&i oak Leti, uao-'i li kLj, van Vergeet li vooral niet onze stand TE BEZOEKEN!! Wij brengen U een d>nP„ 0;P.t£>h prachtige sortering ^UAMyh zoals LETTERLEPEIS THEELEPELS' TAART VORKJES enz. SOLA MASSIEF Prachtige cassete. lepels en vorken, kinder couverts en alle andere artikelen van dit merk Grote sortering huishoudelijke artikelen. Voor de kinderen een sortiment POPPEN Wat U op de beurs niet vindt hebben wij in de zaak Fa. G. JANSSEN ZllS.v.h.L B.cJ. Leeuw Hoofdstraat 76 en 68 Telefoon 266 VOOR EEN STOFZUIGER NAAR Ook Uw adres voor strijkbouten, wandverlichting enz. PRINS BERNHARDLAAN 163 Bij aankoop van een stofzuiger, tijdens de W1NKELBEURS 1 0 K 0 R T I N G heeft de steenkool-gasfabricage voor de economische structuur van ons land Welke toepassingen van gas zijn er voor de bevordering van de zozeer gewenste industrialisatie van ons land. welke wij behoeven teneinde de pro ductie te kunnen opvoeren ter verkrij ging van het vroegere welvaartspeil? op deze vragen kunt U krijgen op stand No. 9 van de in cte industriehal van de V E W 1 B E T O VEENENDAAL-UTRECHT: vertrek H.S. x5.20 p5,15 6.45 x7l5 7.45 8.45 9.45 10 45 11.45 12.45 hl3.15 13.45 14.45 15.45 16.45 h 17.15 17.45 18.45 19.45 20.45 22.00 VEENENDAAL-EDE: vertrek H.S. x6.30 7.30 8.30 9 30 10.30 11.30 enz. tot en met 22.30. N.B de ritten 6 30 8.30 10.30 enz. rijden via de Klomp naar Ede. De ritten 7.30 9.30 11.30 enz. rijden via Pakhuis naar Ede. VEENENDAAL-ELST: vertrek Markt x6.35 7.45 9 45 wll.45 nl2.15 13.45 15.45 17.45 19.45 21.45. VEENENDAAL-DE KLOMP: vertr Bergw x5.50 6.55 8 55 10.55 1255 xl455 16.55 18.55 20 55 x22 45 a23.00 inaansl, op de treinen. Bus 5.50 vertr. v. station, anderen va Bergw VERKLARING DER TEKENS: Volledige Dienstregelingen gratis verkrijgbaar bij de Chauffeurs en aan ons kantoor. Veenendaal - - Stand No. 11 DAN NAAR STAND 60 Voor b ij zond ere gelegen he den maken wij altijd iets aparts Zie onze speciale stand op de Beurs bij de Hoofdingang ?7?.eeds oijf ea ^eoeatig. j,aac piht PJ int s het jajr>ste (cult gc uit dooc haac nas, (2on[ituceu, '"Ucuchfen. op sap, QJgx ^ogIg most Ga ^Gcoafijt fcuit Zij blijven een voorname delicatesse kunnen modieus gekleed gaan. MAAT- CORSETTEN BUSTEHOUDERS SBH&^aBHMSSSmnK DE BEKENDE IN ALLE MATEN Een fabrikaat apart in kleuren en kwaliteit Z U I V ER W O L GROTE SORTERING Wat er in weer gebracht wordt. Dit artikel is jammer genoeg nog zeer schaars en kan dan ook alleen aan onze kopers op de winkelbeurs verstrekt worden in TERRA-BLAUW en GOUD-GEEL Maten 160 x 210 en 180 x 220 Met bij/.onder mooi satijn dek Voor onze kopers op dr Beurs hebben wij z >lang de voorraad strekt diverse schaarse artikelen gereserveerd Wol - Washandjes - Baddoeken Blauwe handdoeken Wafeldoeken Zakdoeken enz. Bezoekt tijdens de Vewibeto onze winkelzaken want voor ieder ARTIKEL GELDT Hoofdstraat Veenendaal Komt met de a s. Winkelbeurs met een zeer uitgebreide Collectie HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN i t Komt U even zien, wij staan op stond nummer 30 Beleefd aanbevelend, Zandstraat 27 Veenendaal Telefoon 367 bezoekt onze Stand 42 OP DE VEWIBETO Hoogachtend Wij brengen U deze week een pracht sortering §s VOGELKOOIEN m AQUARIA STANDAARDS si HENGELSPORT m HONDEN-ART. Beah ixstraat 74 - Veenendaal - Telefoon 698 RUIM GESORTEERD IN Rijwielen, Autopeds, Banden en Onderdelen, Stofzuigers, Electr. apparaten Tevens prima reparatie-inrichting Kerkewijk 140, Tel. 495, Veenendaal x loopt alleen op werkdagen, p. groepsvervoer op werkdagen.. w loopt niet op Zaterdagen. loopt alleen op Zaterdagen alleen op Zon- en F eestdagen. loopt niet ep Zaterdagen Zon- en Feestdagen. B vJ Corsetière Mevr. A. v. d. Meyden, Zandstraat 9, telefoon '.1, VEENENDAAL. Maandag c:: Donderdag thuis. DIEPE VEEN

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Jubileum Beursnummer | 1948 | | pagina 3