8. VERSTEEG S Industriehal: Stand 14 m öfVOUVVEfV'S r ÏÏluyLeü Glas, Porselein, Aardewerk City-Mag. P. J. Schoemaker C3toi cGsfciucanf schoenhandel ticAoenen en uUn6ekpnnta$£e£& Chem. Reiniging- en Textielververij „SPITSBERGEN" AUm/JLES Orukwerk ..oLiyADérL&acg,;. Qcht Lt-cm Kaaien E. aan dïcAuflpjzn Loodgietersbedrijf Hein Kak Zeebanket Gaasbeek's Vishandel P. KLUMPENAAF i J C^pfri 50//° zonder wm Zj V''r' Voor VERVEN en STOMEN Naar HARDEVELD komen Wij brengen U op de Jubileumbeurs SPECIALE AANBIEDINGEN in - LEDERWAREN, LUXE- en - HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Speelgoederen, Rokersbenodigdheden, o.a. Pijpen, Staalwaren, Scheermesjes, Eau de Cologne, Schilderijen "enz. ENVI Vloerdekken Rubber, Kurk, Houtgra niet, Asbest, Plastic. Parket zomede beperkt leverbaar LINOLEUM KROMMENIE Inl. Patrlmoniuml. 20, V'daal BEZOEK TIJDENS DE TENTOONSTELLING K. Westerhuis STAND SS Voor een of iets dergelijks naar het vanouds bekende adres Muziekhandel A. iu.cL. W,e&vd Beatrixstraat 60 Veenendaal - Tel. 784 MODIEUS SIERLIJK /C\ ELEOANrmm STAND SS MET EEN TAS VAN Het juiste adres Zandstraat 47-Telefoon 68 v e nenda^l MET EEN KEURCOLLECTIE ZIE OOK ONZE ETALAGES. HOOFDSTRAAT 56 60. VEENENDAAL STAND SS STAND SS aan de Fa. DE G00YER LEPPERS Prins Bernhardlaan 327 Depót: Fa. F. v. d. BOSCH Hoofdstraat 12-14 DOOR FE A/£/V£A/m .Ceee ste Verim d.i.,is» A :im ijschi'ol. ..2)-e Qo-Wiewi,. Ach erke kst» col 18 GOEEK'ITWm&UD! Wij repareeren vakkundig borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw SCHRIJFT ALLEN Br por to antw. )rukkerij VAN SON voor al Uw Stand S3 Hol A Stond S3 Voor SALON-HUIS-en SLAAPKAMERS moet U bezoeken STAND 53 HAL A zowel de S A L O N en H U I S K A M E R S met de al lerbeste STOFFEN BEKLEED Vanaf heden kunnen wij weer leveren le klas kwaliteit Oude-en Jonge Genever en fijne Likeuren Wij bezorgen ook aan huis, Tel. 200 - K 8377 Tevens het aangewezen adres voor: A. Stuyvenberg in slaapkamer» ook iets aparts Zandstraat 135 - Tel. 461 - Veenendaal TEGEN VASTGESTELDE PR IJ ZEN t'Iaatslng en aanleg snel en vakkundig Kanaalweg 11 - Veenendaal - Telefoon Beatrixstraat 37 Telefoon 264 Bezoekt op de VEWIBETO ook onze stand No. 41 INLICHTINGEN OVER Alle assurantiën Woningbouw mogelijkheden Hypotheken DOE MEE AAN ONZE PRIJSVRAAG Makelaars bedrijf Kanaalweg 2 - Veenendaal - Telefoon 290 HAMERT OW HOOFD V/AM DE PUM Drogisterij Gelderland 10.-Telef. 760. Heeft U ladders in Uw kousen opgelopen, tijdens de drukte van de beurs? Kousenreparatie-inrichting repareert p e r f e c t Tijdelijk adres Fa, F. v, d. BOSCH, - Hoofdstraat 12, - Veenendaal Damesmode en Handwerken Het juiste adres voor Haring, Zoute- en Gestoomde vis is Zandstraat 17, Veenendaal Hoofdstraat 47. - Veenendaal - Telef. 515, - DEELNEMER JUBILEUMBEURS PRIMA CONSUMPTIE GEZELLIG ZITJE Beleefd aanbevelend^ Muziekinstrument Muziekboek Gramofoonplaat if>t L veen.' endaal Verven van garens op streng en aan stuk SpecialiteitStaalverven voor kunstnijverheid Stofknopen Ajouren.Vestonneren, Plisseren en Borduren 5pa«rcr«d. Inst. Mathen.weg 110, Ro(terdam-Wcs(. Wij verleenden reeds honderd duizenden guldens HOTEL-RESTAURANT ANNEX SLIJTERIJ Wildschotels en verse zalm uit de betere keuken Aanbevelend, ELST - TELEFOON 200 K 8377 WONING/NR/CH TING UIT; VOORRAAD LEVERBAAR Alle soorten D.R.U. Baden wastafels - mengkrantn, e.d. Binnen vijf minuten zakt de ergste hoofd- en zenuw pijn af! Na een kwartiertje lacht U weer bevrijd! Kies veilige poeders of tabletten van

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Jubileum Beursnummer | 1948 | | pagina 4